2010-02-04 15:38
 Oceń wpis
   

 


 fot. Langas Group

Kiedy myślę o milionach dolarów wydawanych przez osoby
będące u szczytu hierarchii organizacyjnej w celu
motywowania kadry, którą cała ta hierarchia tylko zniechęca,
mogę jedynie pokręcić głową ze zdziwienia.
Ken Iverson

Po różnych doświadczeniach w tej niełatwej materii dochodzę do wniosku, że w takich branżach, jak przemysł ciężki, transport, bankowość czy ubezpieczenia, zmarnowano wiele i nadal wiele się marnuje. Skończenie z tym wymaga uporu ze strony liderów, a nie pomysłowości i brawury – dowiodły tego niektóre prywatyzacje. Właśnie dlatego jestem zdania, że sukces programów czy projektów zmiany zależy przede wszystkim od kultury, w tym od „umiejętności postępowania” lidera i kluczowych menedżerów, którzy w danym programie uczestniczą.

Czytaj cały artykuł

Tagi: szkolenia, lider, doradztwo, przywództwo, langas group, robert krool, zarzadzanie zespołem


2010-02-04 15:30
 Oceń wpis
   

Wolność – Samotność – Droga do życiowej i zawodowej satysfakcji

Droga do wolności, życiowej i zawodowej satysfakcji pełna jest pytań i niewiadomych. Kim mamy się stać, czym mamy się dzielić i co stworzyć? Czasem trzeba ujrzeć świat całkiem na nowo, a dopiero gdy podważamy swoje przekonania i uprzedzenia, dochodzi do głosu nasza prawdziwa natura. Zdolność wejścia w konflikt z samym sobą i szeroko kontekstowe widzenie rzeczywistości jest kluczem do osobowości lidera, to najważniejsza umiejętność w skutecznym zarządzaniu zespołem i osiąganiu wysokiego poziomu satysfakcji.

Zapraszamy na piątą już edycję „Leadership dla kobiet” którą poprowadzą nasi trzej najlepsi eksperci. Robert Krool, Lech Dworaczyński i Jacek Rozenek przygotowali nowatorski program, którego główną ideą jest inspiracja, rozwój, osiąganie życiowej i zawodowej satysfakcji.

Trzydniowe intensywne warsztaty przeniosą Cię w świat wiedzy dla nielicznych, poprowadzą Cię drogą pod prąd, drogą do życiowej i zawodowej satysfakcji.

W programie m in.
1. Stymulacja scenariuszy rozwoju sytuacji/rynku a zarządzanie ryzykiem
2. Optymalizacja permanentna wpisana w zakres czynności każdego lidera i menadżera
3. Dlaczego kontrasty wśród przywódców bywają zatrważające?
4. Szeroko kontekstowe widzenie rzeczywistości, jako kluczowa umiejętność lidera
5. Mistyczna droga do życiowej i zawodowej satysfakcji
6. Budowanie skutecznego zespołu i zarządzanie kluczowymi ludźmi
7. Równowaga - budowanie na 4 nogach
8. Silny umysł i silny duch - skąd się bierze duch niezłomny i wiara w sukces?

Zobacz więcej

Tagi: warsztaty, leadership, przywództwo, langas group, szkolenia otwarte, dla Kobiet


2010-02-04 15:27
 Oceń wpis
   

 

Jak prawidłowo szacować wartość spółki w procesie podejmowania decyzji strategicznych?

Umiejętność prawidłowego szacowania wartości przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik w podejmowaniu strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Znajomość i prawidłowe stosowanie metod wyceny spółki jest decydujące w obszarze wyboru projektów inwestycyjnych, źródeł finansowania czy działań w zakresie łączenia lub wykupu firm.

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, wycena spółki, przedsiębiorstw


2010-02-04 15:23
 Oceń wpis
   

 

„Z badań wynika, że organizacje nie potrafiące skutecznie zarządzać relacjami ze związkami zawodowymi mają o ponad 50% niższy współczynnik realizacji celów strategicznych” . Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firm.

Zobacz więcej

Tagi: związki zawodowe, szkolenie, relacje, langas group, szkolenia otwarte, spółka kapitałowa


2010-02-04 15:20
 Oceń wpis
   

Nadzorowanie właściwego przepływu informacji oraz dokumentów, sporządzanie umów, komunikacja między organami spółki oraz poszczególnymi, strategicznymi działami firmy, przygotowanie posiedzeń, sporządzanie protokołów to jedne z wielu zadań, które spoczywają na asystentach zarządu i rady nadzorczej. Szeroki zakres obowiązków obliguje do posługiwania się wiedzą z różnych obszarów działalności spółki.

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, sekretarka, asystentka, asystent zarządu


2010-02-04 15:15
 Oceń wpis
   

Jak tworzyć dokumentację spółki w języku angielskim?

Cele szkolenia:
1. Podniesienie poziomu umiejętności dotyczących języka angielskiego w zakresie pisania i tłumaczenia dokumentów korporacyjnych spółki
2. Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych przy tłumaczeniu i pisaniu dokumentów spółki w języku angielskim
3. Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego tłumaczenia i posługiwania specjalistycznymi prawniczymi wyrażeniami w języku angielskim

Korzyści długofalowe dla organizacji:
1. Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie dokumentacji spółki i jej tłumaczenia w języku angielskim
2. Skrócenie czasu potrzebnego do prawidłowego napisania i przetłumaczenia dokumentacji korporacyjnej
3. Możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez zmniejszenie liczby zleceń wysyłanych do tłumaczenia (biura tłumaczeń)
4. Zmniejszenie kosztów związanych z popełnianymi błędami w dokumentach spółki, opisów do dokumentów i sprawozdań z zebrań zarządu, rady nadzorczej w języku angielskim, ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w dokumentach, umowach, wprowadzania korekt, poprawek, wyjaśnień
5. Zdobycie umiejętności szybkiego i sprawnego analizowania dokumentacji w języku angielskim oraz przygotowywania sprawozdań i raportów dla zarządu lub obcojęzycznych kontrahentów

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, spółki, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, dokumentacja


2010-02-04 14:55
 Oceń wpis
   

Oto przykład skomplikowania ludziom życia.

Radzę spróbować to wymówić :)

Zobacz na wiki

Tagi: 666


2010-02-04 14:48
 Oceń wpis
   

Metodologia projektowa jest coraz bardziej popularnym instrumentem stosowanym w wielu gałęziach gospodarki. Nie kwestia mody, ale wymogi biznesowe, przyspieszenie i upraszczanie procesów skłania do poszukiwania rozwiązań właśnie w dziedzinie zarządzania projektami. Coraz częściej też znajomość metodologii i umiejętność jej wykorzystania w praktyce stanowi nie tylko atut pracownika, ale przewagę konkurencyjną i korzyść finansową firmy.

Zobacz więcej

Tagi: organizacja, planowanie, zarządzenie, langas group, szkolenia otwarte, projektem, budżetowanie


2010-02-04 14:26
 Oceń wpis
   

Rekrutacja i selekcja zespołu sprzedażowego to kluczowa umiejętność menedżera, szefa działu sprzedaży.

„Wydarzenie, na które Państwa zapraszamy, prezentuje najskuteczniejsze metody rekrutacji i selekcji zespołów sprzedażowych, są to metody oparte na rewolucyjnych technikach pozwalające na zatrudnianie odpowiednich ludzi, uczą samodzielnego myślenia oraz podejmowania trudnych decyzji” Robert Krool

Seminarium nasycone jest dużą ilością ćwiczeń praktycznych, które podnoszą znacząco jego skuteczność. Przy zachowaniu korelacji systemowej pomiędzy istniejącym w firmie systemem rekrutacji i selekcji kandydatów, a wprowadzonych w praktyce zasad poznanych podczas szkolenia, skuteczność tych procesów jest widoczna już w pierwszym etapie zatrudniania i zwalniania pracowników.

Zobacz więcej

Tagi: sprzedaż, szkolenia, rekrutacja, zarządzanie, selekcja, zarządzanie zespołem, langas group


2010-02-04 14:22
 Oceń wpis
   

To dwudniowy warsztat prezentacji w języku angielskim. Podczas zajęć eksperci wskażą i przećwiczą z uczestnikami niezbędne słownictwo angielskie użyteczne w prezentacji oraz pokażą techniki i metody prezentacji, których zastosowanie zbuduje umiejętność prowadzenia swobodnych i skutecznych prezentacji.

Zobacz więcej

Tagi: prezentacja, szkolenia, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, business english, wystąpienia


2010-02-04 13:53
 Oceń wpis
   

 

Jak poruszać się w świecie biznesu i dyplomacji?
Savoir vivre i protokół dyplomatyczny to dwudniowe warsztaty, których celem jest przekazanie informacji dotyczących zasad właściwego odnalezienia się i zachowania w trakcie oficjalnych spotkań, umiejętności zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniu - http://www.langas.pl/szkolenie/70

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, savoir vivre, protokół, szkolenia zamknięte


2010-02-04 13:46
 Oceń wpis
   

Prawidłowa interpretacja sprawozdań oraz ocena jakości danych pozwala dokonać całościowej oceny sytuacji majątkowej, wypłacalności, rentowności, umożliwia lokalizację występujących w firmie nieprawidłowości. Od umiejętności interpretacji sprawozdań oraz wychwytywania drobnych, ale bardzo ważnych niuansów zależy jakość podejmowanych decyzji menedżerskich i ich wpływ na dalszą kondycję firmy.

Zobacz więcej

Tagi: analiza finansowa, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia finansowe, sprawozdanie


2010-02-04 13:32
 Oceń wpis
   

Jak zbudować efektywny biznes plan i ocenić opłacalność projektu?

Umiejętność zaplanowania efektywnego przedsięwzięcia, kalkulowania ryzyka projektu, prognozowania przepływów pieniężnych z inwestycji zwiększa możliwości zapewnienia rozwoju i zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest przedstawienie metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Zobacz

Tagi: biznes plan, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, ocena inwestycji


2010-02-04 12:20
 Oceń wpis
   

Czy wiesz jak to zrobić?

1.Sposoby ustalania wypłacalności i terminowości płacenia kontrahenta
2.Jak zapewnić firmie najlepsze zabezpieczenie w umowie i kontrakcie?
3.Przykłady zabezpieczeń w umowach i kontraktach handlowych
4.Przykłady korzystnych klauzul w umowach i kontraktach handlowych
5.Jak skutecznie rozwiązać lub wypowiedzieć umowę?
6.Jak przygotować biuro handlowe do zawierania umów?
7.Czym grozi niezachowanie lojalności w negocjacjach?
8.Zasady ochrony informacji poufnych a zapisy w umowach i kontraktach
9.W jaki sposób wprowadzać zmiany do umowy aktualnie wykonywanej?

Zobacz

 

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe, pisanie umów, prawo umów


2010-02-04 12:06
 Oceń wpis
   

To interaktywny warsztat dla kadry menedżerskiej, który ma na celu wsparcie Państwa doświadczenie o metody i techniki usprawniające swobodę w posługiwaniu się zasadami retoryki, psychologii percepcji, wywierania wpływu oraz technikami sprzyjającymi rozwijaniu kreatywności w wystąpieniach publicznych. Zajęcia poprowadzą dwaj znakomici eksperci – Jacek Rozenek oraz Mirosław Oczkoś.

Zobacz

Tagi: prezentacja, autoprezentacja, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, wystąpienia


2010-02-03 11:42
 Oceń wpis
   

W obecnych czasach, gdy stałe jest tylko to co się zmienia, współcześni Liderzy napotykają na szereg problemów, których rozwiązanie może przesądzić o ich być, albo nie być. Większość tych perturbacji spowodowana jest błędami w sztuce przewodzenia, gdzie kluczem do sukcesu są dziś miękkie umiejętności: samoświadomość, samokontrola, komunikacja, wyczucie sytuacji, drugiego człowieka oraz zarządzanie emocjami.

Jak kierować własnym życiem i przewodzić ludźmi w trudnych czasach? Jak w obliczu nieoczekiwanych zmian, osiągnąć sukces w walce o rynek? Jak stać się prawdziwym autorytetem w grupie i organizacji, nie posługując się formalną pozycją? Wreszcie - Dlaczego Inteligencja emocjonalna w tak poważnym stopniu wpływa na wyniki biznesowe? Jak działają inteligentni emocjonalnie Liderzy i jak brać z nich przykład? Jak - krok po kroku - rozwijać precyzyjnie zdefiniowane kompetencje emocjonalnie inteligentnego, naturalnego przywództwa?

Zobacz pełen artykuł

Tagi: menedżer, szkolenia, zarządzanie zespołem, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne


2010-02-03 10:29
 Oceń wpis
   

Właściwe sporządzanie dokumentów spółki wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy prawnej jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania.

Zobacz jak uchronić się przed najczęściej popełnianymi błędami.

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, dokumentacja spółki, biura zarządu, paweł modzelews


2010-02-03 10:24
 Oceń wpis
   

Jak tworzyć umowy i kontrakty handlowe w języku angielskim zawierające poprawną konstrukcję i uwzględniające specyfikę języka prawniczego?

Zobacz

 

 

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe, pisanie umów, prawo umów


2010-02-03 10:15
 Oceń wpis
   

Umiejętność pisania e-maili i telefonowania w języku angielskim są niezbędne w nowoczesnym biurze, a każda asystentka lub sekretarka która chce nazywać siebie prawą ręką szefa, powinna opanować je w najwyższym stopniu. Stałe udoskonalanie tych umiejętności jest zatem fundamentalnym elementem profesjonalnego prowadzenia biura na najwyższym poziomie.

Zobacz

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenie asystentka


2010-02-03 10:11
 Oceń wpis
   

Czy wiesz, że...  prawidłowo przeprowadzona transformacja przedsiębiorstwa, czy dopięta transakcja może znacząco wpłynąć na: uzyskanie korzyści z dużej skali działania, dostęp do nowych rynków zbytu, wzrost efektywności działań, stabilność otoczenie organizacyjnego, większą odporność na wstrząsy wynikające z załamania się sytuacji w określonym segmencie rynku ?

Zobacz jak to zrobić

Tagi: podział, łączenie, langas group, szkolenia otwarte, wykupy spółek, prawo spółek


2010-02-02 20:49
 Oceń wpis
   

Kwalifikacje profesjonalnej sekretarki /asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagające proces zarządzania przełożonego. Co zatem ma największy wpływ na skuteczność na tym stanowisku pracy?

Zobacz

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenie asystentka


2010-02-02 20:41
 Oceń wpis
   

Umiejętność interpretacji i właściwego odczytywania informacji  finansowych w języku angielskim to kluczowa umiejętność strategicznego szczebla zarządzania. Jak tworzyć i interpretować informacje dotyczące: finansów, sprawozdań, podatków, audytów, księgowości, dokumentacji finansowej w języku angielskim?

Zobacz

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenia finansowe, sprawozdanie, business english, financial english


2010-02-02 20:31
 Oceń wpis
   

Jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych? Jak zinterpretować pojawiające się w nim dane? I wreszcie... Jak ocenić kondycję spółki w oparciu o przepływy

Zobacz

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, cash flow, szkolenia finansowe, rachunek przepływów


2010-02-02 20:10
 Oceń wpis
   

Adaptacja do nowego stanowiska to jedno z fundamentalnych wyzwań dla menedżera, ponieważ 100 pierwszych dni to strategiczny czas określania własnej roli w organizacji, poznawania członków zespołu i ustalania zasad współpracy z nimi. Pierwsze trzy miesiące stanowią najważniejszy sprawdzian kompetencji, ale również kończą okres ochronny dla menedżera.

Co czeka startującego menedżera?  Jak powinien zarządzać zespołem i swoim czasem? Jak ustalić reguły współpracy w zespole?  Jak wyznaczać cele i egzekwować realizację zadań?  Jak motywować, a jak karać?

Zobacz

Tagi: menedżer, zarządzanie zespołem, langas group, szkolenia otwarte, młody menedżer
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie