2010-03-05 11:58
 Oceń wpis
   

KORZYŚCI

  • Poszerzenie wiedzy w zakresie sporządzania umów z kontrahentami (dostawcami), umów wynajmu lokalu biurowego oraz ich zabezpieczania
  • Poznanie najbardziej kluczowych zasad związanych z zabezpieczaniem wierzytelności i kontrolowania jej
  • Zdobycie wiedzy w zakresie obiegu dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej, archiwizacji kluczowych dokumentów
  • Poznanie skutecznych rozwiązań optymalizacji zakupów w firmie oraz narzędzi nadzorowania ryzyka związanego z zakupami i sposobu wdrażania tzw. systemu „zdrowych” zakupów

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, dział administracji


2010-03-05 11:52
 Oceń wpis
   

Jaki jest wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa?

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z kluczowymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:
1. Ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
2. Poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
3. Zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
4. Ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte2010-03-05 11:46
 Oceń wpis
   

Jak wykorzystać narzędzia perswazji do osiągania celów biznesowych?
Samo poznanie technik perswazji i wpływu nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu, dlatego warto ćwiczyć!

Podczas warsztatów rozwiniesz swoje umiejętności pod kątem:
1. Rozpoznawania technik manipulacyjnych stosowanych przez innych podczas negocjacji, transakcji zakupu i umiejętności przeciwdziałania im
2. Stosowania komunikacji zorientowanej na osiąganie zamierzonego celu
3. Wykorzystywania funkcji języka polskiego w procesie przekonywania innych i wpływania na procesy decyzyjne
4. Wzmacniania argumentacji przy wykorzystaniu konkretnych elementów mowy ciała
5. Rozpoznawania stanów emocjonalnych i zmierzeń rozmówcy

Korzyści z udziału:
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów wywierania wpływu i technik komunikacji
2. Nabycie umiejętności stosowania wybranych elementów wywierania wpływu i perswazji
3. Możliwość dostosowania poznanych metod komunikacji perswazji do własnych potrzeb
4. Nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi perswazyjnych i wywierania wpływu do osiągania celów firmy

Zajęcia poprowadzi uznany ekspert-praktyk z dziedziny perswazji Tomasz Piotr Sidewicz.

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte
 

Tagi: perswazja, warsztaty, wywieranie wpływu, langas group, szkolenia otwarte


2010-03-05 11:42
 Oceń wpis
   


Podczas szkolenia poznasz:

* Kluczowe zmiany KSH 2009r. istotne dla skutecznego funkcjonowania Biura Zarządu
* 4 nowelizacja KSH w 2008 r. ze szczególnym uwzględnianiem aspektów praktycznych
* Zmiany KSH 2009 i ich wpływ na procedury i pracę Zarządu i Rady Nadzorczej
* Obowiązki biura zarządu i rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego
* Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
* Zwoływanie posiedzeń organów spółki
* Elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
* Sposoby odbywania posiedzeń organów - przebieg posiedzenia krok po kroku
* Zaskarżanie uchwał z posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, WZ/ZW
* Protokołowanie przebiegu posiedzeń
* Podpisywanie, archiwizacja i udostępnianie protokołu z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, WZ/ZW

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: rada nadzorcza, spółka, zarząd, ksh, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szkolenie langas


2010-03-05 11:37
 Oceń wpis
   

Jak dobrze przygotować wniosek aplikacyjny i zwiększyć szanse otrzymania dotacji na inwestycje?
Jeżeli dzięki wsparciu funduszy unijnych chcieliby Państwo rozbudować przedsiębiorstwo, wprowadzić nowe produkty, rozważają rozwój elektronicznego biznesu, czy planują inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym to te warsztaty skierowane są właśnie do Państwa.

Podczas zajęć odpowiemy m. in. na pytania
1. Jak przygotować biznes plan do projektu, na który chcesz uzyskać unijną dotacje?
2. Jak prawidłowo sporządzić i jak ocenić studium wykonalności projektu?
3. Z jakich działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka możesz skorzystać?
4. Jakie są koszty kwalifikowane w projekcie inwestycyjnym?
5. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oraz wymaganą dokumentację?
6. Jak ocenić ryzyko finansowe projektu?

Korzyści z udziału:
1. Zdobycie umiejętności oceny możliwości dofinansowania projektu inwestycyjnego
2. Nabycie wiedzy dotyczącej możliwych działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka skierowanych do przedsiębiorców planujących pozyskanie funduszy unijnych na finansowanie
3. Zdobycie wiedzy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte
 

Tagi: inwestycje, fundusze, fundusze unijne, langas group, szkolenia otwarte


2010-03-05 11:21
 Oceń wpis
   

Właściwe sporządzanie dokumentów spółki wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy prawnej jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania. Specjalnie dla Biura Zarządu stworzyliśmy unikalny 2-dniowy program, który przygotowuje do tworzenia, prowadzenia, aktualizacji dokumentacji wskazując jednocześnie najlepsze praktyki z bogatego doświadczenia ekspertów .

Warsztaty pokazują m in.:
1. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
2. W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
3. Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
4. Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym
5. Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
6. W jaki sposób archiwizować dokumentację
7. Prowadzenie ksiąg udziałów/ksiąg akcyjnych
8. Wprowadzanie zmian do umów spółek
9. Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
10. Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, dokumentacja, tworzenie dokumentów


2010-03-05 11:13
 Oceń wpis
   

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności:
1. Przeprowadzania procesu egzekucyjnego zgodnego z wymogami prawnymi,
2. Podejmowania niezbędnych kroków w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji dłużnika,
3. Prowadzenia egzekucji bez konieczności odwoływania się do organów sądowych jak i z zastosowaniem organów sądowych
4. Poznasz skuteczne zasady prowadzenia mediacji zapewniających dalszą współprace z Klientem
5. Dowiesz się jak napisać umowę mediacyjną
6. Nauczysz się kalkulacji kosztów postępowania egzekucyjnego w zależności od sposobu egzekucji jaki wybierzemy
7. Będziesz potrafił dokonać wyboru optymalnego rodzaju egzekucji dla windykacji firmy lub osoby fizycznej
8. Dowiesz się jak prowadzić skuteczne mediacje w celu odzyskania należności

Zobacz szczegóły

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: windykacja, langas group, szkolenia otwarte, mediacje gospodarcze


2010-03-05 11:08
 Oceń wpis
   

Uczestnicy kursu nabywają, a następnie utrwalają specjalistyczne słownictwo oraz zwroty z zakresu Financial English tak, aby swobodnie komunikować się w swoim w środowisku zawodowym - 

Przed rozpoczęciem kursu kandydaci odbędą krótką rozmowę kwalifikacyjną z lektorem, podczas której zostanie określony poziom zaawansowania, zgodnie z którym każdy uczestnik zostanie przydzielony do odpowiedniej grupy.

Po odbyciu kursu, uczestnicy będą potrafili:
1. Swobodnie porozumiewać się, przy użyciu typowych dla branży finansowej zwrotów
2. Sprawnie przeprowadzić analizę sprawozdań i raportów finansowych w języku angielskim
3. Wziąć udział w dyskusji merytorycznej, dotyczącej finansów firmy w języku angielskim
4. Przeprowadzić prezentację danych finansowych w języku angielskim
5. Uczestniczyć we wszelkich negocjacjach i rozmowach dotyczących tematów finansowych lub z nimi związanych

Więcej informacji

Inne Szkolenia otwarte
 

Tagi: financial english, finance english, kurs financial, szkolenia langas
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie