2010-04-29 13:14
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Poznanie krok po krok, od przygotowania efektywnego wystąpienia, poprzez jego realizację, aż po ocenę końcową
 • Poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz wynikających z tego obszarów do zmiany i rozwoju
 • Poznanie metod poszerzania spektrum własnego głosu oraz wykorzystania komunikacji niewerbalnej
 • Zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia płynnego wystąpienia publicznego poprzez wykorzystanie elementów technik mowy
 • Poznanie zasad radzenia sobie z trudnym audytorium
 • Zdobycie wiedzy na temat prowadzenia uwagi słuchaczy, dobierania właściwej argumentacji i stosowania urozmaiconych metod wystąpień

Więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenie wytąpienia


2010-04-29 13:11
 Oceń wpis
   

W programie:

 • Wrogie przejęcie spółki bez aprobaty Zarządu i Rady Nadzorczej, wbrew części akcjonariatu
 • Odpowiedzialność Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu
 • Kwestionowanie umów opcyjnych, obowiązków informacyjnych oraz odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kiedy zobowiązania spółki stają się zobowiązaniami członka organu zarządzającego
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia
 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
 • Uprawnienia pracodawcy/zarządu w przypadku wykrycia nadużyć
 • Wdrażanie mechanizmów z zakresu zapobiegania nadużyciom
 • Zapobieganie nadużyciom i defraudacjom jako element procesu zapewnienia bezpieczeństwa Członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej
 • Zabezpieczenie interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna

Więcej

Tagi: szkolenia warszawa, langas group, szkolenia otwarte, szkolenie zarząd


2010-04-29 13:07
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Wprowadzenie w nową rolę menedżera zespołu
 • Określenie standardów własnej pracy
 • Nabycie umiejętności definiowania celów, przekazywania zadań, kontrolowania jakości ich wykonania, egzekwowania, motywowania i karania
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie technik zarządzania i doboru członków zespołu
 • Rozwój umiejętności planowania i organizowania własnej pracy

Więcej

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, zarzadzanie zespołem, menedżerskie


2010-04-29 13:04
 Oceń wpis
   

„Z badań wynika, że organizacje nie potrafiące skutecznie zarządzać relacjami ze związkami zawodowymi mają o ponad 50% niższy współczynnik realizacji celów strategicznych”

Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy.

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzanych do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
 • Poznasz procedury zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego i europejskiego w kontekście relacji ze związkami
 • Poznasz najlepsze praktyki przeciwdziałaniu nadużywania przywileju
 • Jaka jest odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Poznasz zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 • Dowiesz się jak prowadzić konsultacje dotyczące konieczności przeprowadzenia zwolnień
 • Poznasz zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
 • Poznasz sposoby współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 • Dowiesz się jaka jest ochrona prawna działaczy związkowych i organizacji

Więcej

Tagi: związki zawodowe, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte


2010-04-29 13:01
 Oceń wpis
   

Po szkoleniu będziesz wiedział:

 • Jak ocenić kondycję spółki w oparciu o przepływy?
 • W jaki sposób przygotować rachunek przepływów pieniężnych?
 • Jak zinterpretować pojawiające się dane w rachunku przepływów?
 • Przygotować rachunek przepływów pieniężnych
 • Zinterpretować pojawiające się w nim dane
 • Ocenić kondycję spółki w oparciu o przepływy

Więcej

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, cash flow, szkolenia finansowe


2010-04-29 12:59
 Oceń wpis
   

Sprawne łączenie, podział i wykupy spółek wymaga interdyscyplinarnego podejścia i praktycznego ujęcia. Prawidłowo przeprowadzona transformacja przedsiębiorstwa, czy dopięta transakcja łączeniowa może znacząco wpłynąć na:

 • uzyskanie korzyści z dużej skali działania,
 • dostęp do nowych rynków zbytu,
 • wzrost efektywności działań, dzięki wykorzystaniu naprawdę dobrych i sprawdzonych produktów, przejętych marek i procesów,
 • stabilność otoczenie organizacyjnego, przyczyniając się do większej odporności na wstrząsy wynikające z załamania się sytuacji w określonym segmencie rynku.

Więcej

Tagi: fuzje, przejęcia, langas group, szkolenia otwarte, łączenie spółek, wykup spółek


2010-04-29 12:56
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Udoskonalenie umiejętność rozpoznawania i stosowania taktyk negocjacyjnych
 • Udoskonalenie kompetencji w zakresie budowania strategii rozmów, przełamywania impasów, obrony ceny w trudnych sytuacjach
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji w tym elementów wywierania wpływu
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania taktyk negocjacyjnych
 • Zmiana tradycyjnego sposobu myślenia o procesie negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach

Więcej

Tagi: langas group, szkolenie negocjacje, techniki negocjacji, szkolania otwarte


2010-04-29 12:52
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Poznasz sposoby ustalania wypłacalności kontrahenta
 • Dowiesz się jak zapewnić firmie najlepsze zabezpieczenie w umowie i kontrakcie?
 • Poznasz przykłady zabezpieczeń w umowach i kontraktach handlowych
 • Poznasz przykłady korzystnych klauzul w umowach i kontraktach handlowych
 • Dowiesz się jak skutecznie rozwiązać lub wypowiedzieć umowę?
 • Dowiesz się czym grozi niezachowanie lojalności w negocjacjach?
 • Poznasz zasady ochrony informacji poufnych a zapisy w umowach i kontraktach
 • Dowiesz się jak wprowadzać zmiany do umowy aktualnie wykonywanej?

Więcej

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe


2010-04-29 12:47
 Oceń wpis
   

W programie:

 • Wykorzystanie Corporate Governance w usprawnieniu pracy Biura Zarządu
 • Zasady funkcjonowania Zarządu i Biura Zarządu wg Corporate Governance
 • Dobre praktyki dotyczące dokumentacji spółki
 • Dobre praktyki organizacji pracy Rady Nadzorczej, walnego zgromadzenia
 • praktyka dokumentacyjna wg Corporate Governance
 • dobre praktyki w sporządzaniu protokołów
 • narzędzia nadzoru w spółkach
 • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej wg KSH i Corporate Governance
 • modele Corporate Governance z perspektywy Biura Zarządu
 • dobre praktyki na polskim rynku
 • zasada "comply or explain"
 • nadzór w spółce wg Corporate Governance

Więcej

Tagi: spółka, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu


2010-04-29 12:43
 Oceń wpis
   
 • jak ustrzec się przed najczęściej popełnianymi błędami w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • jak znajdować rozwiązania gwarantujące optymalną rentowność firmy
 • jak przewidywać, czy firma ma ukryte punkty zapalne osłabiające płynność finansową
 • jak ocenić efektywność działania spółki na podstawie rachunku zysków i strat!
 • jak wyliczać zdolność kredytową firmy na podstawie jej obecnej kondycji
 • jak sprawdzić słuszność finansową decyzji inwestycyjnych
 • w jaki sposób ocenić sprawność zarządzania majątkiem organizacji
 • jak dokonać oceny przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej

Czytaj więcej

 

Tagi: finanse, cashflow, langas group, szkolenia otwarte, Sprawozdania, ocena spółki, szkolenia finanse
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie