2010-05-19 13:11
 Oceń wpis
   
Best Practices

Wystąpienia publiczne to jedno z głównych narzędzi zarządzania na stanowiskach menedżerskich, w procesie sprzedaży czy negocjacji. Prezentujemy Państwu intensywny warsztat umiejętności prezentacyjnych.

Korzyści z udziału:

 • Poznasz swoje mocne i słabe strony w zakresie wystąpień publicznych oraz wynikające z tego obszary do zmiany i rozwoju
 • Zdiagnozujesz obszary do zagospodarowania
 • Po szkoleniu z łatwością skonstruujesz wystąpienie przed trudnym audytorium
 • Dowiesz się, jak kontrolować stres i reagować w trudnych sytuacjach
 • Będziesz potrafił pełniej wykorzystać swój głos, otrzymasz ćwiczenia do pogłębiania barwy głosu, obniżania głosu, poprawy dykcji
 • Nauczysz się wykorzystywać techniki wokalno-aktorskie do skutecznej komunikacji z innymi
 • Dowiesz się jak budzić i usypiać emocje – przyjmować stan ducha zgodny z przesłaniem Twojego wystąpienia
 • Zdobycie umiejętności przeprowadzania skutecznej prezentacji, poprzez dopasowanie jej do potrzeb słuchaczy
 • Podniesiesz poziom kompetencji i pewności siebie w zakresie prezentacji
 • Zdobędziesz umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na innych podczas prezentacji
 • Nauczysz się zarządzania audytorium, posługiwania się mikrofonem

WIĘCEJ

Tagi: prezentacja, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, wystąpienia


2010-05-19 13:07
 Oceń wpis
   
Warsztat umiejętności handlowych

Jakie czynniki decydują o Twojej skuteczności w sprzedaży? Czy klient może być trudny, czy to brak umiejętności handlowca decyduje o niepowodzeniu transakcji? W jaki sposób zwiększasz swoją sprzedaż i czy jest skuteczna? Czy zależy Ci na zwiększaniu własnej satysfakcji? Jeżeli celem Twojej pracy jest zwiększanie sprzedaży i pozyskiwanie coraz to nowych klientów, czy znasz już wszystkie zabiegi, które doprowadzą Cię do sukcesu?

Przekonania, nawyki i schematy postępowania mogą zapędzić w kozi róg i osłabić działania sprzedażowe, ale świadomość swoich mocnych i słabych stron może doprowadzić do zmian, które Cię zaskoczą. Mówi się, że błędy to wielkie chwile. Trzeba się na nich uczyć i czerpać z nich inspiracje. Takie właśnie jest to szkolenie. Jeśli nie sprawdzisz siebie, nie przekonasz się, co możesz zyskać.

Zapraszamy na intensywne warsztaty, podczas których udoskonalisz swoje umiejętności na każdym etapie kontaktu z klientem. Dowiesz się:

 • Jak doprowadzić do spotkania z klientem?
 • Jak reagować na brak zainteresowania ofertą?
 • Jak sprzedać wartość produktu, a nie tylko sam produkt?
 • Jakich 5 decyzji podejmuje każdy kupujący?
 • Jak skutecznie wykorzystać zaangażowanie kupującego?
 • Jak i kiedy stosować techniki sprzedaży?

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkolenia?

 • Ustalisz własny plan działań sprzedażowych
 • Nauczysz się jak doprowadzić do zwiększenia spotkań sprzedażowych
 • Wystandaryzujesz własne podejście do badania potrzeb klientów i przedstawiania produktów/usług
 • Poszerzysz umiejętności w zakresie prezentacji handlowej
 • Poznasz metody radzenia sobie z obiekcjami w procesie sprzedaży
 • Odkryjesz w jaki sposób przekonać klienta i sfinalizować sprzedaż

WIĘCEJ

Tagi: sprzedaż, zarządzanie zespołem, szkolenia otwarte, zespół handlowy, menedżer sprzedaży, lagas group


2010-05-19 13:00
 Oceń wpis
   
Obsługa organów, obieg dokumentów, umowy, reprezentacja spółki, komunikacja wewnętrzna

Co należy do kluczowych obowiązków asystentów zarządu i rady nadzorczej? Nad jakimi informacjami i dokumentami powinien czuwać asystent? W jaki sposób asystent swoimi działaniami może zapewnić bezpieczne działanie organów spółki? Jak stosować narzędzia prawne usprawniające organizację w Biurze Zarządu? W jaki sposób przygotować projekty uchwał i protokołów na potrzeby zarządu i rady nadzorczej? Jakie są dobre praktyki w stosowaniu najważniejszych aktów prawnych normujących funkcjonowanie firmy? W jaki sposób wprowadzać zmiany i prostować błędy w dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej? Jakie zmiany w KSH są kluczowe dla pracy organów spółek? W jaki sposób usprawniać komunikację pomiędzy kluczowymi działami spółki a zarządem? W jaki sposób asystent budować skuteczny obieg dokumentacji? Jak szybko przygotować spójną i merytoryczną prezentację dla zarządu?

Podczas szkolenia:

 • dowiesz się jak wspierać zarząd i radę nadzorczą w oparciu o aktualne zmiany w KSH
 • poznasz strategię według, których funkcjonują organy spółek z o.o. i akcyjnych
 • zdobędziesz umiejętności sporządzania projektów uchwał i protokółów
 • poznasz zasady organizowania obiegu i przechowywania dokumentów jawnych i niejawnych
 • dowiesz się, które akty prawne stosować w dbaniu o bezpieczeństwo interesów spółki
 • dowiesz się, w jaki sposób przygotować zebranie/posiedzenie na zlecenie zarządu/rady nadzorczej
 • zwiększysz umiejętności komunikacyjne
 • poznasz zasady sporządzania kluczowych prezentacji na zlecenie organów spółki

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, asystentka, asystent zarządu, sekratarka, biuro zarzadu


2010-05-19 12:51
 Oceń wpis
   
Siła - energia - zaufanie

Stanfordzkie badania dowodzą, że sposób mówienia wraz z mową ciała decydują w 93 % o skuteczność w prezentowaniu swojego stanowiska i przekonaniu innych do swoich racji. Jakość głosu determinuje sukces w biznesie. Dobra dykcja, swoboda wypowiedzi, pewny siebie głos mogą sprawić, że przekonasz innych do swoich racji, zmotywujesz zespół do pracy, domkniesz ważny kontrakt z klientem.

Skuteczne przemawianie i zarządzanie własnym głosem wymaga dużej zręczności, którą należy pielęgnować, aby przynosiła sukcesy.

Jeżeli chcesz:

 • świadomie wpływać na brzmienie swojego głosu
 • wzmocnić osobisty wizerunek poprzez pracę nad głosem i technikami retoryki
 • zdobyć umiejętności operowania głosem w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdziesz
 • wzmocnić siłę swojego głosu
 • aby twój głos wzbudzał zaufanie i wyzwalał energię
 • rozbudować wyrazistość swojej mowy
 • mówić dłużej i bez obciążeń
 • umieć przemawiać, w taki sposób, aby przekonać innych
 • przygotować siebie do tworzenia argumentacji i obrony własnego stanowiska

Zapraszamy na dwudniowy trening głosu i retoryki

KORZYŚCI

 • rozwiniesz umiejętności wykorzystania pełnego spektrum swojego głosu
 • poczujesz swobodę w posługiwaniu się głosem
 • wzmocnisz jakość i przejrzystość swoich wypowiedzi
 • poznasz technik rozluźniające napięcie związane z emisją głosu
 • poznasz, w jaki sposób konstruować i wykorzystywać techniki argumentacji
 • zdobędziesz umiejętności obrony

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, trening głosu, trening retoryki, szkolenie głos, szkolenie retoryka


2010-05-19 12:47
 Oceń wpis
   
Kluczowe kompetencje, międzynarodowe standardy pracy

Kwalifikacje profesjonalnej sekretarki / asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagające proces zarządzania przełożonego.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są narzędzia efektywnej komunikacji oraz ich praktyczne zastosowanie
 • Jak organizować spotkania przełożonych?
 • W jaki sposób prowadzić rozmowy z Klientami firmy
 • Jak pracować nad głosem i kulturą słowa?
 • Jak przygotować prezentacje?

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenia wewnętrzne, szkolenie asystentka


2010-05-19 12:44
 Oceń wpis
   
Wykorzystaj informację finansową jako skuteczne narzędzie zarządzania

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników
z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:

 • Ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
 • Poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • Zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • Ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

WIĘCEJ

Tagi: finanse, cashflow, langas group, szkolenia otwarte, Sprawozdania, ocena spółki, szkolenia finanse


2010-05-19 12:40
 Oceń wpis
   
Co pozwala odnieść sukces w negocjacjach?

Bycie skutecznym negocjatorem to przede wszystkim zespół cech osobowości, podparty sztuką i technikami negocjacji oraz perswazji. Uzdolnienia lingwistyczne, pozwalające operować odpowiednimi słowami kluczami są niezbędne w pracy negocjatorów. Sama znajomość zasad i technik negocjacji, perswazji oraz manipulacji to zbyt mało, aby mówić o skuteczności negocjacyjnej.

Dzięki Letniej Szkoły Negocjacji:

 • Dowiesz się co jest najczęstszą przyczyną fiaska w negocjacjach
 • Poznasz metody perswazji skuteczne w procesie rozmów z kontrahentem
 • Dowiesz się jak reagować na nagły i bezpodstawny atak
 • Dowiesz się jak radzić sobie z postawą negującą „nie, bo nie”
 • Dowiesz się w jaki sposób analizując gesty, mimikę można odczytać zamiary drugiej strony
 • Poznasz zasady blefowania oraz wykrywania blefu
 • Nauczysz się obrony swojego stanowiska
 • Dowiesz się jak bronić się przed „zagrywkami poniżej pasa”
 • Dowiesz się jak unikać manipulacji w procesie negocjacji

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenie negocjacje, techniki negocjacji, szkolania otwarte


2010-05-19 12:36
 Oceń wpis
   
Jak skutecznie zabezpieczać umowy i kontrakty handlowe?

Znajomość elementów prawnych umów stanowi kluczowy czynnik dla sprawnego i skutecznego zawierania kontraktów w obrocie gospodarczym. Przed osobami odpowiedzialnymi w firmie za sporządzanie i negocjowanie umów stoją zadania, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całej firmy w długiej perspektywie czasu, jak i wizerunek w środowisku biznesowym.

Korzyści z udziału:

 • Zdobycie najnowszych informacji w zakresie sporządzania umów handlowych
 • Zapoznanie się ze szczegółami związanymi z procesem i z przygotowaniem firmy do zawarcia ważnych umów gospodarczych
 • Zdobycie wiedzy w obszarze zabezpieczania umów handlowych

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe


2010-05-19 12:33
 Oceń wpis
   
Jak oszacować faktyczną wartość przedsiębiorstwa?

Umiejętność prawidłowego szacowania wartości przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik w podejmowaniu strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Znajomość i prawidłowe stosowanie metod wyceny spółki jest decydujące w obszarze wyboru projektów inwestycyjnych, źródeł finansowania oraz działań w zakresie łączenia lub wykupu spółek.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak określić faktyczną wartość przedsiębiorstwa?
 • Jakie stosować metody wyceny w zależności od decyzji jakie chcemy podjąć odnośnie przedsiębiorstwa?
 • Jak szybko sprawdzić wiarygodność wyceny?
 • W których obszarach wyceny najczęściej zdarzają się błędy i jak korygować ostateczny wynik
 • Jak obecna sytuacja rynkowa wpływa na wartość przedsiębiorstw i co będzie głównie wpływało na korzystność decyzji.

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, wycena spółki, szkolenia langas, szkolenie wycena


2010-05-19 12:28
 Oceń wpis
   
Jak zadbać o klienta strategicznego?

Obsługa klienta strategicznego to jeden z najważniejszych procesów w każdej organizacji. Strategia i cele wyznaczone przez lidera/menedżera w zakresie obsługi klientów, powinny szczególnie odnosić się do klientów strategicznych, którzy mają największy wpływ na zyski firmy.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Gdzie jest granica kiedy klient staje się strategicznym?
 • Jaka jest odpowiedzialność lidera/menedżera za system obsługi klientów strategicznych?
 • Jakie procesy i standardy pracy Twojej firmy mają kluczowy wpływ na klienta strategicznego?
 • Co grozi firmie od strony zysków i strat przy wzroście liczby stałych klientów?
 • Jak doskonalić obsługę klienta kluczowego? – ustalanie wysokich standardów
 • Czy utrzymywać za wszelka cenę pozytywne relacje z klientem strategicznym ?
 • Jak wygląda proces identyfikacji z potrzebami klienta strategicznego i jego biznesem?
 • Jak stworzyć plan zarządzania portfelem klientów?
 • Jak zaplanować system obsługi klientów strategicznych?

WIĘCEJ

Tagi: strategia, obsługa klienta, langas, zarządzanie zespołem, szkolenia otwarte, szkoła liderów, key account


2010-05-19 12:23
 Oceń wpis
   
Najnowsze orzecznictwo - optymalizacja procesów - skuteczne rozwiązania

Podczas zajęć omówione zostaną sposoby funkcjonowania organów spółek, prawne modele zarządzania, w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie zwoływania posiedzeń, protokołowania, tworzenia umów, zapewnienia bezpieczeństwa organom spółek.

Korzyści z udziału:

 • Pokazanie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania posiedzeń, sporządzania protokołów, tworzenia umów oraz tworzenia innej dokumentacji
 • Pokazanie nowych rozwiązań , które przyniosły zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w praktyce funkcjonowania spółek
 • Przekazanie wiedzy w zakresie najlepszych, sprawdzonych praktyk prowadzenia Biura Zarządu – w odpowiedzi na wysokie oczekiwania organów spółki
 • Pokazanie efektywnych sposobów budowania bezpieczeństwa organów spółki oraz sprawnego systemu komunikacji miedzy organami

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szef biura, kierownik biura, dyrektor biura


2010-05-19 12:19
 Oceń wpis
   
Jak przygotować swój zespół sprzedażowy do realizowania planów sprzedaży?

Umiejętność szybkiego zdobywania nowych umiejętności, w przypadku handlowców stanowi odpowiedź na szybko zmieniający się rynek i utrzymanie przewagi nad konkurencją.

Korzyści z udziału:

 • Dowiesz się jak dobierać grupy szkoleniowe oraz odpowiednie metody szkolenia ich
 • Poznasz techniki prowadzenia procesu grupowego podczas szkoleń sprzedażowych
 • Poznasz najbardziej kluczowe elementy przebiegu szkoleń sprzedażowych oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Przygotujesz się do przeprowadzania badania potrzeb oraz ewaluacji szkoleń
 • Poznasz metody planowania cyklów szkoleń
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie metod planowania i wdrażania planu rozwoju handlowców

WIĘCEJ

 

Tagi: zarządzanie zespołem, szkolenia sprzedaż, langas group, szkolenia otwarte, trener sprzedaży


2010-05-19 12:13
 Oceń wpis
   
Nowości w Kodeksie Spółek Handlowych

Znajomość przepisów odnoszących się do funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, stanowi kluczowy obszar wiedzy, dzięki której można skutecznie zabezpieczyć interesy spółki.

 • Dowiesz się jak powinna funkcjonować spółka, zgodnie z KSH
 • Poznasz kluczowe regulacji KSH istotne dla prawidłowego funkcjonowania spółki i organów zarządczych
 • Dowiesz się o istotnych zmianach w KSH
 • Otrzymasz informacje na temat skutecznych rozwiązań w zakresie sprawnego funkcjonowania spółki

WIĘCEJ

Tagi: ksh, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, kodeks spółek, szkolenie KSH


2010-05-19 12:08
 Oceń wpis
   
Jak efektywnie zaplanować, organizować i budżetować projekt?

Wymogi biznesowe, przyspieszenie i upraszczanie procesów skłania do poszukiwania rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami. Coraz częściej znajomość metodologii i umiejętność jej wykorzystania w praktyce stanowi nie tylko atut pracownika, ale przewagę konkurencyjną i korzyść finansową dla firmy.

Korzyści z udziału:

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie organizacji i prowadzenia każdego projektu w firmie
 • Poznanie uniwersalnych narzędzi służących zarządzaniu projektem
 • Poznanie narzędzi i metodologii wspierającej organizację i zarządzenie projektem w firmie
 • Zdobycie umiejętności planowania zadań, czasu, zasobów i nakładów potrzebnych do realizacji projektu
 • Poznanie zasad budżetowania i planowania kosztów w ramach działań projektowych

WIĘCEJ

Tagi: budżet, zarządzanie, szkolenie, planowanie, langas group, szkolenia otwarte, project manager


2010-05-19 11:58
 Oceń wpis
   
Jak skutecznie zarządzać zespołem handlowym?

Warsztaty prezentują niekonwencjonalne, jak również dobrze sprawdzone standardy w kierowaniu zespołem handlowym. Oparte na rewolucyjnych technikach, uczą błyskawicznego wyprzedzania lub reagowania na zmieniające się warunki, oraz podejmowania trudnych decyzji.

"Nauka, kierowanie ludźmi i sprzedaż są jak wiosłowanie pod prąd. Jak tylko przestaniemy wiosłować - cofamy się ... "

Podczas szkolenia pokażemy m in.

 • Jak prowadzić dokumentację zespołu sprzedażowego, aby była przydatnym elementem realizacji strategii
 • W jaki sposób prowadzić analizę i ocenę handlowca biorąc pod uwagę wszystkie aspekty
 • Skuteczny sposób planowania „od tyłu”
 • Jak prowadzić narzędzie realizacji skutecznych planów
 • Jak wprowadzić standardy i procedury skuteczności w swoim dziale
 • Jak prowadzić selekcję wtórnej kadry sprzedażowej, segmentacji i tworzenia narzędzi pracy
 • Procedury aktywnej kontroli pracy

WIĘCEJ

Tagi: sprzedaż, zarządzanie zespołem, szkolenia otwarte, zespół handlowy, menedżer sprzedaży, lagas group


2010-05-19 11:53
 Oceń wpis
   
Jak skutecznie dochodzić do porozumienia ze związkami zawodowymi?

Rozmowy ze związkami zawodowymi wymagają specjalnych umiejętności negocjacyjnych, a utrzymanie dobrych relacji i zdolność przekonywania związków są nieodłącznym elementem efektywnego działania spółki. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne szkolenie, nastawione na specyfikę negocjacji ze związkami zawodowymi.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak osiągać zamierzony cel w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • Jak reagować efektywnie, w zależności od przyjętej postawy związków zawodowych
 • Jakie są skuteczne techniki dochodzenia do porozumienia ze związkami
 • Jak podczas negocjacji wykorzystać elementy perswazji, oraz jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi
 • Jak unikać kardynalnych błędów w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • Jak rozpoznać motywy działania związków zawodowych oraz dlaczego rozpoznany motyw działania osłabia negocjacje
 • W jaki sposób zmykać proces negocjacyjny

WIĘCEJ

Tagi: związki zawodowe, negocjacje, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, szkolenie związki


2010-05-19 11:49
 Oceń wpis
   
Jak usprawnić obieg informacji w sekretariacie?

Sekretariat stanowi ogniwo łączące wyższą kadrę menedżerską z czołowymi działami organizacji. Jako kluczowy punkt firmy, w którym zbiegają się sprawy często z odmiennych dziedzin wiedzy, sprawny i szybki przepływ informacji stanowi strategiczny cel działania.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak stosowane są zasady polityki rachunkowej w firmie?
 • Jak akty wewnętrzne regulują funkcjonowanie firmy?
 • Na czym polega obieg wewnętrzny i zewnętrzny dokumentów?
 • Jakie rodzaje umów funkcjonują w obrocie gospodarczym?
 • Jaka jest rola protokołów z posiedzeń?
 • Czym dla organizacji jest sprawozdanie finansowe?
 • Jak zorganizować funkcjonalny obieg dokumentacji?
 • Jak odczytywać bilans?
 • Czym jest rachunek zysków i strat oraz tzw. cash-flow?

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenia wewnętrzne, szkolenie asystentka


2010-05-19 11:42
 Oceń wpis
   
Jak zbudować efektywny biznes plan i ocenić opłacalność projektu?

Znajomość metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, są niezbędne menedżerom do podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Analiza strategiczna projektu
 • Analiza finansowa biznes planu, interpretacja danych
 • Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie w projekcie
 • Określenie horyzontu czasowego biznes planu
 • Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
 • Wykonanie części finansowej biznes planu
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym
 • Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

WIĘCEJ

Tagi: inwestycje, projekty, biznes plan, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne


2010-05-19 11:35
 Oceń wpis
   
Czy wiesz, w jaki sposób tworzyć projekty uchwał, jak protokółować zebrania organów i jak wprowadzać zmiany do regulaminów?

Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz wszystkie istotne kwestie dotyczące protokołowania, uchwał, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, umów i ich aktualizacji, głosowania, przygotowywania dokumentacji na posiedzenia oraz udzielania pełnomocnictw.

Warsztaty koncentrują się na najważniejszych kwestiach dokumentacyjnych:

 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
 • W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
 • Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
 • Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym
 • Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację
 • Prowadzenie ksiąg udziałów / ksiąg akcyjnych
 • Wprowadzanie zmian do umów spółek
 • Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
 • Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

WIĘCEJ

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, dokumentacja spółki, biuro zarzadu, dokumentacja biura


2010-05-19 11:17
 Oceń wpis
   
Czy wiesz jakie są zasady przedstawiania się i tytułowania, oraz jakie są mile widziane, a także niewskazane tematy konwersacji w biznesie?

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest przekazanie Państwu informacji dotyczących kluczowych zasad wykorzystania savoir - vivre i elementów protokołu dyplomatycznego do budowania wizerunku firmy.

Korzyści z udziału:

 • Jak się przygotować do uroczystości o oficjalnym charakterze?
 • Jak prowadzić 'small talk' oraz kontynuować rozmowy nawet jeśli brakuje do niej tematów?
 • Jak witać i żegnać gości, jak ich tytułować, jak przedstawiać siebie i innych oraz jak składać gratulacje?
 • Jak elegancko wygłaszać przemówienie, toasty?
 • Jakie są reguły etykiety w kontaktach z osobami reprezentującymi inne kultury?
 • Jakie są reguły dyplomatycznej korespondencji?
 • Jak unikać kłopotliwych sytuacji, a jeśli się pojawią to jak z nich wybrnąć?

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, savoir vivre, savoirvivre, savoir-vivre


2010-05-19 11:09
 Oceń wpis
   
Jak właściwie interpretować sprawozdania finansowe, aby ustrzec się przed błędnymi decyzjami?

Prawidłowa interpretacja sprawozdań oraz ocena jakości danych pozwala dokonać całościowej oceny sytuacji majątkowej, wypłacalności, rentowności. Umożliwia lokalizację występujących w firmie nieprawidłowości. Od umiejętności interpretacji sprawozdań oraz wychwytywania drobnych, ale bardzo ważnych niuansów zależy jakość podejmowanych decyzji menedżerskich i ich wpływ na dalszą kondycję firmy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pokaże jak zbadać kondycję obcej i własnej spółki na podstawie wyselekcjonowanych elementów sprawozdania
 • Dostarczy wiedzy, w jaki sposób dokonać oceny który wynik w rachunku zysków i strat jest najważniejszy i dla kogo jest on istotny
 • Zwróci uwagę jak „papierowy wynik” ma się do oceny spółki
 • Dostarczy wiedzy i tym, co oznaczają kwoty przy poszczególnych pozycjach aktywów i pasywów
 • Pokaże jak zlokalizować na podstawie sprawozdania finansowego nieprawidłowości występujące w firmie
 • Wskaże jak uniknąć pułapki „dobry wynik” „dobra passa”

WIĘCEJ

Tagi: finanse, analiza, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, sprawozdanie


2010-05-19 10:58
 Oceń wpis
   
Jak pisać i rozumieć umowy w języku angielskim?

Pracując z partnerami zagranicznymi musimy brać pod uwagę konieczność pracy z umowami i kontaktami w języku angielskim. Umiejętność przygotowania, tłumaczenia dokumentów z użyciem specjalistycznych zwrotów prawniczych w języku angielskim jest niezbędna do skutecznego negocjowania, rozumienia, wprowadzania zmian, renegocjowania kontraktów i umów.

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie wskazówek i porad pomocnych do tworzenia różnorodnych wzorów umów i kontraktów w języku angielskim, zawierających poprawną konstrukcję i uwzględniających specyfikę języka prawniczego
 • Zmniejszenie popełnianych błędów w umowach sporządzanych w języku angielskim
 • Poznanie najbardziej istotnych zagadnień językowych, zapisów prawnych w umowach, które sprawiają największe trudności
 • Otrzymanie wytycznych do stosowania, które wyczulą na występujące, istotne różnice pomiędzy językiem prawniczym a tzw. językiem potoczny
 • Uzyskanie wzorów umów w wersji anglojęzycznej i w wersji polskiej

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe, pisanie umów


2010-05-19 10:50
 Oceń wpis
   
Jak wykorzystać prawne instrumenty do usprawniania działalność organów spółki?

Nadzorowanie właściwego przepływu informacji oraz dokumentów. Sporządzanie umów, komunikacja między organami spółki oraz poszczególnymi, strategicznymi działami firmy. Przygotowanie posiedzeń i sporządzanie protokołów to jedne z wielu zadań, które spoczywają na asystentach zarządu i rady nadzorczej. Szeroki zakres obowiązków obliguje do posługiwania się wiedzą z różnych obszarów działalności spółki.

Korzyści z udziału:

 • Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie prawa handlowego
 • Poznania szerokiej gamy instrumentów prawnych skutecznie regulujących funkcjonowanie spółek akcyjnych i z o.o.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie najważniejszych dokumentów spółek kapitałowych: statutów, regulaminów, uchwał i protokołów
 • Poszerzenie wiedzy z obszaru umów w obrocie gospodarczym, form ich zawierania, treści, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych drogą elektroniczną
 • Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi sprawozdawczości spółek oraz odpowiedzialności władz spółki

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, asystentka, asystent zarządu, sekratarka, biuro zarzadu


2010-05-19 10:35
 Oceń wpis
   
Optymalizacja - wzrost efektywności - wykorzystanie zasobów

Jak osiągnąć ideał zarządzających firmami produkcyjnymi, aby zminimalizować koszty i zwiększyć wydajność ?

Produkt dostarczony na czas i bez wad - takie wymogi stawia rynek, a zoptymalizowanie kosztów produkcji poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. „Niedociągnięcia" mogą spowodować poważny spadek zainteresowania produktem i ostatecznie wstrzymać sprzedaż. Produkcja zatem stanowi proces szczególnej wagi.

Korzyści z udziału:

 • Wzrost umiejętności planowania i organizowania procesu produkcji
 • Zwiększenie wiedzy w zakresie zarządzania kosztami produkcji oraz metod ich redukcji
 • Wzrost wiedzy w zakresie metod redukcji zapasów magazynowych oraz metod planowania potrzeb materiałowych
 • Pogłębienie informacji w obszarze metodyki LEAN
 • Poszerzenie umiejętności organizacji i planowania zaopatrzenia materiałowego

WIĘCEJ

Tagi: produkcja, optymalizacja, langas group, szkolenia otwarte, koszty produkcji


2010-05-19 10:22
 Oceń wpis
   
Standardy pracy - najnowsze orzecznictwo, najskuteczniejsze praktyki

Przedstawiając międzynarodowe standardy pracy Szefów, Dyrektorów, Kierowników Biur Zarządu, najnowsze orzecznictwo sądowe, najbardziej kluczowe kwestie obsługi prawnej, dokonamy obszernej analizy przypadków istotnych z Puntu widzenia organów zarządczych i nadzorczych spółki.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jaki jest wpływ powzięcia uchwały dotyczącej absolutorium po upływie terminu o którym mowa w KSH na ważność tej uchwały?
 • Jaki przyjąć tryb ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej absolutorium powziętej „po terminie”?
 • Jakie pojawiają się obecnie działania na szkodę spółki w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego?
 • Co zawiera najnowszy projekt ustawy
 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo organom zarządczym i nadzorczym spółki
 • Jakie są środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
 • Jak stworzyć dobry system pełnomocnictw w firmie
 • Czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? Rodzaje opinii biegłego rewidenta
 • Czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to gdzie i w jakich przypadkach
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szef biura, kierownik biura, dyrektor biura


2010-05-19 10:08
 Oceń wpis
   
Jak tworzyć i interpretować informacje finansowe w języku angielskim?

Korzyści z udziału

 • Usprawnienie przeprowadzania analizy sprawozdań i raportów finansowych w języku angielskim
 • Przygotowanie do umiejętnego i precyzyjnego tłumaczenia bilansów, przepływów pieniężnych, zestawienia zmian, rachunku zysków i strat
 • Wsparcie w celu zmniejszenia popełnianych błędów w interpretacji dokumentacji finansowej w języku angielskim
 • Możliwość wypracowania sposobu interpretacji informacji finansowej w języku angielskim na potrzeby specyfiki danej branży

  Więcej

 

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenia finansowe, business english, financial english
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie