2010-05-19 13:11
 Oceń wpis
   
Best Practices

Wystąpienia publiczne to jedno z głównych narzędzi zarządzania na stanowiskach menedżerskich, w procesie sprzedaży czy negocjacji. Prezentujemy Państwu intensywny warsztat umiejętności prezentacyjnych.

Korzyści z udziału:

 • Poznasz swoje mocne i słabe strony w zakresie wystąpień publicznych oraz wynikające z tego obszary do zmiany i rozwoju
 • Zdiagnozujesz obszary do zagospodarowania
 • Po szkoleniu z łatwością skonstruujesz wystąpienie przed trudnym audytorium
 • Dowiesz się, jak kontrolować stres i reagować w trudnych sytuacjach
 • Będziesz potrafił pełniej wykorzystać swój głos, otrzymasz ćwiczenia do pogłębiania barwy głosu, obniżania głosu, poprawy dykcji
 • Nauczysz się wykorzystywać techniki wokalno-aktorskie do skutecznej komunikacji z innymi
 • Dowiesz się jak budzić i usypiać emocje – przyjmować stan ducha zgodny z przesłaniem Twojego wystąpienia
 • Zdobycie umiejętności przeprowadzania skutecznej prezentacji, poprzez dopasowanie jej do potrzeb słuchaczy
 • Podniesiesz poziom kompetencji i pewności siebie w zakresie prezentacji
 • Zdobędziesz umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na innych podczas prezentacji
 • Nauczysz się zarządzania audytorium, posługiwania się mikrofonem

WIĘCEJ

Tagi: prezentacja, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, wystąpienia


2010-05-19 13:07
 Oceń wpis
   
Warsztat umiejętności handlowych

Jakie czynniki decydują o Twojej skuteczności w sprzedaży? Czy klient może być trudny, czy to brak umiejętności handlowca decyduje o niepowodzeniu transakcji? W jaki sposób zwiększasz swoją sprzedaż i czy jest skuteczna? Czy zależy Ci na zwiększaniu własnej satysfakcji? Jeżeli celem Twojej pracy jest zwiększanie sprzedaży i pozyskiwanie coraz to nowych klientów, czy znasz już wszystkie zabiegi, które doprowadzą Cię do sukcesu?

Przekonania, nawyki i schematy postępowania mogą zapędzić w kozi róg i osłabić działania sprzedażowe, ale świadomość swoich mocnych i słabych stron może doprowadzić do zmian, które Cię zaskoczą. Mówi się, że błędy to wielkie chwile. Trzeba się na nich uczyć i czerpać z nich inspiracje. Takie właśnie jest to szkolenie. Jeśli nie sprawdzisz siebie, nie przekonasz się, co możesz zyskać.

Zapraszamy na intensywne warsztaty, podczas których udoskonalisz swoje umiejętności na każdym etapie kontaktu z klientem. Dowiesz się:

 • Jak doprowadzić do spotkania z klientem?
 • Jak reagować na brak zainteresowania ofertą?
 • Jak sprzedać wartość produktu, a nie tylko sam produkt?
 • Jakich 5 decyzji podejmuje każdy kupujący?
 • Jak skutecznie wykorzystać zaangażowanie kupującego?
 • Jak i kiedy stosować techniki sprzedaży?

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkolenia?

 • Ustalisz własny plan działań sprzedażowych
 • Nauczysz się jak doprowadzić do zwiększenia spotkań sprzedażowych
 • Wystandaryzujesz własne podejście do badania potrzeb klientów i przedstawiania produktów/usług
 • Poszerzysz umiejętności w zakresie prezentacji handlowej
 • Poznasz metody radzenia sobie z obiekcjami w procesie sprzedaży
 • Odkryjesz w jaki sposób przekonać klienta i sfinalizować sprzedaż

WIĘCEJ

Tagi: sprzedaż, zarządzanie zespołem, szkolenia otwarte, zespół handlowy, menedżer sprzedaży, lagas group


2010-05-19 13:00
 Oceń wpis
   
Obsługa organów, obieg dokumentów, umowy, reprezentacja spółki, komunikacja wewnętrzna

Co należy do kluczowych obowiązków asystentów zarządu i rady nadzorczej? Nad jakimi informacjami i dokumentami powinien czuwać asystent? W jaki sposób asystent swoimi działaniami może zapewnić bezpieczne działanie organów spółki? Jak stosować narzędzia prawne usprawniające organizację w Biurze Zarządu? W jaki sposób przygotować projekty uchwał i protokołów na potrzeby zarządu i rady nadzorczej? Jakie są dobre praktyki w stosowaniu najważniejszych aktów prawnych normujących funkcjonowanie firmy? W jaki sposób wprowadzać zmiany i prostować błędy w dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej? Jakie zmiany w KSH są kluczowe dla pracy organów spółek? W jaki sposób usprawniać komunikację pomiędzy kluczowymi działami spółki a zarządem? W jaki sposób asystent budować skuteczny obieg dokumentacji? Jak szybko przygotować spójną i merytoryczną prezentację dla zarządu?

Podczas szkolenia:

 • dowiesz się jak wspierać zarząd i radę nadzorczą w oparciu o aktualne zmiany w KSH
 • poznasz strategię według, których funkcjonują organy spółek z o.o. i akcyjnych
 • zdobędziesz umiejętności sporządzania projektów uchwał i protokółów
 • poznasz zasady organizowania obiegu i przechowywania dokumentów jawnych i niejawnych
 • dowiesz się, które akty prawne stosować w dbaniu o bezpieczeństwo interesów spółki
 • dowiesz się, w jaki sposób przygotować zebranie/posiedzenie na zlecenie zarządu/rady nadzorczej
 • zwiększysz umiejętności komunikacyjne
 • poznasz zasady sporządzania kluczowych prezentacji na zlecenie organów spółki

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, asystentka, asystent zarządu, sekratarka, biuro zarzadu


2010-05-19 12:51
 Oceń wpis
   
Siła - energia - zaufanie

Stanfordzkie badania dowodzą, że sposób mówienia wraz z mową ciała decydują w 93 % o skuteczność w prezentowaniu swojego stanowiska i przekonaniu innych do swoich racji. Jakość głosu determinuje sukces w biznesie. Dobra dykcja, swoboda wypowiedzi, pewny siebie głos mogą sprawić, że przekonasz innych do swoich racji, zmotywujesz zespół do pracy, domkniesz ważny kontrakt z klientem.

Skuteczne przemawianie i zarządzanie własnym głosem wymaga dużej zręczności, którą należy pielęgnować, aby przynosiła sukcesy.

Jeżeli chcesz:

 • świadomie wpływać na brzmienie swojego głosu
 • wzmocnić osobisty wizerunek poprzez pracę nad głosem i technikami retoryki
 • zdobyć umiejętności operowania głosem w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdziesz
 • wzmocnić siłę swojego głosu
 • aby twój głos wzbudzał zaufanie i wyzwalał energię
 • rozbudować wyrazistość swojej mowy
 • mówić dłużej i bez obciążeń
 • umieć przemawiać, w taki sposób, aby przekonać innych
 • przygotować siebie do tworzenia argumentacji i obrony własnego stanowiska

Zapraszamy na dwudniowy trening głosu i retoryki

KORZYŚCI

 • rozwiniesz umiejętności wykorzystania pełnego spektrum swojego głosu
 • poczujesz swobodę w posługiwaniu się głosem
 • wzmocnisz jakość i przejrzystość swoich wypowiedzi
 • poznasz technik rozluźniające napięcie związane z emisją głosu
 • poznasz, w jaki sposób konstruować i wykorzystywać techniki argumentacji
 • zdobędziesz umiejętności obrony

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, trening głosu, trening retoryki, szkolenie głos, szkolenie retoryka


2010-05-19 12:47
 Oceń wpis
   
Kluczowe kompetencje, międzynarodowe standardy pracy

Kwalifikacje profesjonalnej sekretarki / asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagające proces zarządzania przełożonego.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są narzędzia efektywnej komunikacji oraz ich praktyczne zastosowanie
 • Jak organizować spotkania przełożonych?
 • W jaki sposób prowadzić rozmowy z Klientami firmy
 • Jak pracować nad głosem i kulturą słowa?
 • Jak przygotować prezentacje?

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenia wewnętrzne, szkolenie asystentka


2010-05-19 12:44
 Oceń wpis
   
Wykorzystaj informację finansową jako skuteczne narzędzie zarządzania

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników
z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:

 • Ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
 • Poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • Zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • Ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

WIĘCEJ

Tagi: finanse, cashflow, langas group, szkolenia otwarte, Sprawozdania, ocena spółki, szkolenia finanse


2010-05-19 12:40
 Oceń wpis
   
Co pozwala odnieść sukces w negocjacjach?

Bycie skutecznym negocjatorem to przede wszystkim zespół cech osobowości, podparty sztuką i technikami negocjacji oraz perswazji. Uzdolnienia lingwistyczne, pozwalające operować odpowiednimi słowami kluczami są niezbędne w pracy negocjatorów. Sama znajomość zasad i technik negocjacji, perswazji oraz manipulacji to zbyt mało, aby mówić o skuteczności negocjacyjnej.

Dzięki Letniej Szkoły Negocjacji:

 • Dowiesz się co jest najczęstszą przyczyną fiaska w negocjacjach
 • Poznasz metody perswazji skuteczne w procesie rozmów z kontrahentem
 • Dowiesz się jak reagować na nagły i bezpodstawny atak
 • Dowiesz się jak radzić sobie z postawą negującą „nie, bo nie”
 • Dowiesz się w jaki sposób analizując gesty, mimikę można odczytać zamiary drugiej strony
 • Poznasz zasady blefowania oraz wykrywania blefu
 • Nauczysz się obrony swojego stanowiska
 • Dowiesz się jak bronić się przed „zagrywkami poniżej pasa”
 • Dowiesz się jak unikać manipulacji w procesie negocjacji

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenie negocjacje, techniki negocjacji, szkolania otwarte


2010-05-19 12:36
 Oceń wpis
   
Jak skutecznie zabezpieczać umowy i kontrakty handlowe?

Znajomość elementów prawnych umów stanowi kluczowy czynnik dla sprawnego i skutecznego zawierania kontraktów w obrocie gospodarczym. Przed osobami odpowiedzialnymi w firmie za sporządzanie i negocjowanie umów stoją zadania, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całej firmy w długiej perspektywie czasu, jak i wizerunek w środowisku biznesowym.

Korzyści z udziału:

 • Zdobycie najnowszych informacji w zakresie sporządzania umów handlowych
 • Zapoznanie się ze szczegółami związanymi z procesem i z przygotowaniem firmy do zawarcia ważnych umów gospodarczych
 • Zdobycie wiedzy w obszarze zabezpieczania umów handlowych

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe


2010-05-19 12:33
 Oceń wpis
   
Jak oszacować faktyczną wartość przedsiębiorstwa?

Umiejętność prawidłowego szacowania wartości przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik w podejmowaniu strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Znajomość i prawidłowe stosowanie metod wyceny spółki jest decydujące w obszarze wyboru projektów inwestycyjnych, źródeł finansowania oraz działań w zakresie łączenia lub wykupu spółek.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak określić faktyczną wartość przedsiębiorstwa?
 • Jakie stosować metody wyceny w zależności od decyzji jakie chcemy podjąć odnośnie przedsiębiorstwa?
 • Jak szybko sprawdzić wiarygodność wyceny?
 • W których obszarach wyceny najczęściej zdarzają się błędy i jak korygować ostateczny wynik
 • Jak obecna sytuacja rynkowa wpływa na wartość przedsiębiorstw i co będzie głównie wpływało na korzystność decyzji.

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, wycena spółki, szkolenia langas, szkolenie wycena


2010-05-19 12:28
 Oceń wpis
   
Jak zadbać o klienta strategicznego?

Obsługa klienta strategicznego to jeden z najważniejszych procesów w każdej organizacji. Strategia i cele wyznaczone przez lidera/menedżera w zakresie obsługi klientów, powinny szczególnie odnosić się do klientów strategicznych, którzy mają największy wpływ na zyski firmy.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Gdzie jest granica kiedy klient staje się strategicznym?
 • Jaka jest odpowiedzialność lidera/menedżera za system obsługi klientów strategicznych?
 • Jakie procesy i standardy pracy Twojej firmy mają kluczowy wpływ na klienta strategicznego?
 • Co grozi firmie od strony zysków i strat przy wzroście liczby stałych klientów?
 • Jak doskonalić obsługę klienta kluczowego? – ustalanie wysokich standardów
 • Czy utrzymywać za wszelka cenę pozytywne relacje z klientem strategicznym ?
 • Jak wygląda proces identyfikacji z potrzebami klienta strategicznego i jego biznesem?
 • Jak stworzyć plan zarządzania portfelem klientów?
 • Jak zaplanować system obsługi klientów strategicznych?

WIĘCEJ

Tagi: strategia, obsługa klienta, langas, zarządzanie zespołem, szkolenia otwarte, szkoła liderów, key account


2010-05-19 12:23
 Oceń wpis
   
Najnowsze orzecznictwo - optymalizacja procesów - skuteczne rozwiązania

Podczas zajęć omówione zostaną sposoby funkcjonowania organów spółek, prawne modele zarządzania, w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie zwoływania posiedzeń, protokołowania, tworzenia umów, zapewnienia bezpieczeństwa organom spółek.

Korzyści z udziału:

 • Pokazanie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania posiedzeń, sporządzania protokołów, tworzenia umów oraz tworzenia innej dokumentacji
 • Pokazanie nowych rozwiązań , które przyniosły zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w praktyce funkcjonowania spółek
 • Przekazanie wiedzy w zakresie najlepszych, sprawdzonych praktyk prowadzenia Biura Zarządu – w odpowiedzi na wysokie oczekiwania organów spółki
 • Pokazanie efektywnych sposobów budowania bezpieczeństwa organów spółki oraz sprawnego systemu komunikacji miedzy organami

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szef biura, kierownik biura, dyrektor biura


2010-05-19 12:19
 Oceń wpis
   
Jak przygotować swój zespół sprzedażowy do realizowania planów sprzedaży?

Umiejętność szybkiego zdobywania nowych umiejętności, w przypadku handlowców stanowi odpowiedź na szybko zmieniający się rynek i utrzymanie przewagi nad konkurencją.

Korzyści z udziału:

 • Dowiesz się jak dobierać grupy szkoleniowe oraz odpowiednie metody szkolenia ich
 • Poznasz techniki prowadzenia procesu grupowego podczas szkoleń sprzedażowych
 • Poznasz najbardziej kluczowe elementy przebiegu szkoleń sprzedażowych oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Przygotujesz się do przeprowadzania badania potrzeb oraz ewaluacji szkoleń
 • Poznasz metody planowania cyklów szkoleń
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie metod planowania i wdrażania planu rozwoju handlowców

WIĘCEJ

 

Tagi: zarządzanie zespołem, szkolenia sprzedaż, langas group, szkolenia otwarte, trener sprzedaży


2010-05-19 12:13
 Oceń wpis
   
Nowości w Kodeksie Spółek Handlowych

Znajomość przepisów odnoszących się do funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, stanowi kluczowy obszar wiedzy, dzięki której można skutecznie zabezpieczyć interesy spółki.

 • Dowiesz się jak powinna funkcjonować spółka, zgodnie z KSH
 • Poznasz kluczowe regulacji KSH istotne dla prawidłowego funkcjonowania spółki i organów zarządczych
 • Dowiesz się o istotnych zmianach w KSH
 • Otrzymasz informacje na temat skutecznych rozwiązań w zakresie sprawnego funkcjonowania spółki

WIĘCEJ

Tagi: ksh, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, kodeks spółek, szkolenie KSH


2010-05-19 12:08
 Oceń wpis
   
Jak efektywnie zaplanować, organizować i budżetować projekt?

Wymogi biznesowe, przyspieszenie i upraszczanie procesów skłania do poszukiwania rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami. Coraz częściej znajomość metodologii i umiejętność jej wykorzystania w praktyce stanowi nie tylko atut pracownika, ale przewagę konkurencyjną i korzyść finansową dla firmy.

Korzyści z udziału:

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie organizacji i prowadzenia każdego projektu w firmie
 • Poznanie uniwersalnych narzędzi służących zarządzaniu projektem
 • Poznanie narzędzi i metodologii wspierającej organizację i zarządzenie projektem w firmie
 • Zdobycie umiejętności planowania zadań, czasu, zasobów i nakładów potrzebnych do realizacji projektu
 • Poznanie zasad budżetowania i planowania kosztów w ramach działań projektowych

WIĘCEJ

Tagi: budżet, zarządzanie, szkolenie, planowanie, langas group, szkolenia otwarte, project manager


2010-05-19 11:58
 Oceń wpis
   
Jak skutecznie zarządzać zespołem handlowym?

Warsztaty prezentują niekonwencjonalne, jak również dobrze sprawdzone standardy w kierowaniu zespołem handlowym. Oparte na rewolucyjnych technikach, uczą błyskawicznego wyprzedzania lub reagowania na zmieniające się warunki, oraz podejmowania trudnych decyzji.

"Nauka, kierowanie ludźmi i sprzedaż są jak wiosłowanie pod prąd. Jak tylko przestaniemy wiosłować - cofamy się ... "

Podczas szkolenia pokażemy m in.

 • Jak prowadzić dokumentację zespołu sprzedażowego, aby była przydatnym elementem realizacji strategii
 • W jaki sposób prowadzić analizę i ocenę handlowca biorąc pod uwagę wszystkie aspekty
 • Skuteczny sposób planowania „od tyłu”
 • Jak prowadzić narzędzie realizacji skutecznych planów
 • Jak wprowadzić standardy i procedury skuteczności w swoim dziale
 • Jak prowadzić selekcję wtórnej kadry sprzedażowej, segmentacji i tworzenia narzędzi pracy
 • Procedury aktywnej kontroli pracy

WIĘCEJ

Tagi: sprzedaż, zarządzanie zespołem, szkolenia otwarte, zespół handlowy, menedżer sprzedaży, lagas group


2010-05-19 11:53
 Oceń wpis
   
Jak skutecznie dochodzić do porozumienia ze związkami zawodowymi?

Rozmowy ze związkami zawodowymi wymagają specjalnych umiejętności negocjacyjnych, a utrzymanie dobrych relacji i zdolność przekonywania związków są nieodłącznym elementem efektywnego działania spółki. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne szkolenie, nastawione na specyfikę negocjacji ze związkami zawodowymi.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak osiągać zamierzony cel w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • Jak reagować efektywnie, w zależności od przyjętej postawy związków zawodowych
 • Jakie są skuteczne techniki dochodzenia do porozumienia ze związkami
 • Jak podczas negocjacji wykorzystać elementy perswazji, oraz jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi
 • Jak unikać kardynalnych błędów w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • Jak rozpoznać motywy działania związków zawodowych oraz dlaczego rozpoznany motyw działania osłabia negocjacje
 • W jaki sposób zmykać proces negocjacyjny

WIĘCEJ

Tagi: związki zawodowe, negocjacje, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, szkolenie związki


2010-05-19 11:49
 Oceń wpis
   
Jak usprawnić obieg informacji w sekretariacie?

Sekretariat stanowi ogniwo łączące wyższą kadrę menedżerską z czołowymi działami organizacji. Jako kluczowy punkt firmy, w którym zbiegają się sprawy często z odmiennych dziedzin wiedzy, sprawny i szybki przepływ informacji stanowi strategiczny cel działania.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak stosowane są zasady polityki rachunkowej w firmie?
 • Jak akty wewnętrzne regulują funkcjonowanie firmy?
 • Na czym polega obieg wewnętrzny i zewnętrzny dokumentów?
 • Jakie rodzaje umów funkcjonują w obrocie gospodarczym?
 • Jaka jest rola protokołów z posiedzeń?
 • Czym dla organizacji jest sprawozdanie finansowe?
 • Jak zorganizować funkcjonalny obieg dokumentacji?
 • Jak odczytywać bilans?
 • Czym jest rachunek zysków i strat oraz tzw. cash-flow?

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenia wewnętrzne, szkolenie asystentka


2010-05-19 11:42
 Oceń wpis
   
Jak zbudować efektywny biznes plan i ocenić opłacalność projektu?

Znajomość metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, są niezbędne menedżerom do podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Analiza strategiczna projektu
 • Analiza finansowa biznes planu, interpretacja danych
 • Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie w projekcie
 • Określenie horyzontu czasowego biznes planu
 • Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
 • Wykonanie części finansowej biznes planu
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym
 • Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

WIĘCEJ

Tagi: inwestycje, projekty, biznes plan, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne


2010-05-19 11:35
 Oceń wpis
   
Czy wiesz, w jaki sposób tworzyć projekty uchwał, jak protokółować zebrania organów i jak wprowadzać zmiany do regulaminów?

Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz wszystkie istotne kwestie dotyczące protokołowania, uchwał, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, umów i ich aktualizacji, głosowania, przygotowywania dokumentacji na posiedzenia oraz udzielania pełnomocnictw.

Warsztaty koncentrują się na najważniejszych kwestiach dokumentacyjnych:

 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
 • W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
 • Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
 • Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym
 • Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację
 • Prowadzenie ksiąg udziałów / ksiąg akcyjnych
 • Wprowadzanie zmian do umów spółek
 • Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
 • Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

WIĘCEJ

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, dokumentacja spółki, biuro zarzadu, dokumentacja biura


2010-05-19 11:17
 Oceń wpis
   
Czy wiesz jakie są zasady przedstawiania się i tytułowania, oraz jakie są mile widziane, a także niewskazane tematy konwersacji w biznesie?

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest przekazanie Państwu informacji dotyczących kluczowych zasad wykorzystania savoir - vivre i elementów protokołu dyplomatycznego do budowania wizerunku firmy.

Korzyści z udziału:

 • Jak się przygotować do uroczystości o oficjalnym charakterze?
 • Jak prowadzić 'small talk' oraz kontynuować rozmowy nawet jeśli brakuje do niej tematów?
 • Jak witać i żegnać gości, jak ich tytułować, jak przedstawiać siebie i innych oraz jak składać gratulacje?
 • Jak elegancko wygłaszać przemówienie, toasty?
 • Jakie są reguły etykiety w kontaktach z osobami reprezentującymi inne kultury?
 • Jakie są reguły dyplomatycznej korespondencji?
 • Jak unikać kłopotliwych sytuacji, a jeśli się pojawią to jak z nich wybrnąć?

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, savoir vivre, savoirvivre, savoir-vivre


2010-05-19 11:09
 Oceń wpis
   
Jak właściwie interpretować sprawozdania finansowe, aby ustrzec się przed błędnymi decyzjami?

Prawidłowa interpretacja sprawozdań oraz ocena jakości danych pozwala dokonać całościowej oceny sytuacji majątkowej, wypłacalności, rentowności. Umożliwia lokalizację występujących w firmie nieprawidłowości. Od umiejętności interpretacji sprawozdań oraz wychwytywania drobnych, ale bardzo ważnych niuansów zależy jakość podejmowanych decyzji menedżerskich i ich wpływ na dalszą kondycję firmy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pokaże jak zbadać kondycję obcej i własnej spółki na podstawie wyselekcjonowanych elementów sprawozdania
 • Dostarczy wiedzy, w jaki sposób dokonać oceny który wynik w rachunku zysków i strat jest najważniejszy i dla kogo jest on istotny
 • Zwróci uwagę jak „papierowy wynik” ma się do oceny spółki
 • Dostarczy wiedzy i tym, co oznaczają kwoty przy poszczególnych pozycjach aktywów i pasywów
 • Pokaże jak zlokalizować na podstawie sprawozdania finansowego nieprawidłowości występujące w firmie
 • Wskaże jak uniknąć pułapki „dobry wynik” „dobra passa”

WIĘCEJ

Tagi: finanse, analiza, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, sprawozdanie


2010-05-19 10:58
 Oceń wpis
   
Jak pisać i rozumieć umowy w języku angielskim?

Pracując z partnerami zagranicznymi musimy brać pod uwagę konieczność pracy z umowami i kontaktami w języku angielskim. Umiejętność przygotowania, tłumaczenia dokumentów z użyciem specjalistycznych zwrotów prawniczych w języku angielskim jest niezbędna do skutecznego negocjowania, rozumienia, wprowadzania zmian, renegocjowania kontraktów i umów.

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie wskazówek i porad pomocnych do tworzenia różnorodnych wzorów umów i kontraktów w języku angielskim, zawierających poprawną konstrukcję i uwzględniających specyfikę języka prawniczego
 • Zmniejszenie popełnianych błędów w umowach sporządzanych w języku angielskim
 • Poznanie najbardziej istotnych zagadnień językowych, zapisów prawnych w umowach, które sprawiają największe trudności
 • Otrzymanie wytycznych do stosowania, które wyczulą na występujące, istotne różnice pomiędzy językiem prawniczym a tzw. językiem potoczny
 • Uzyskanie wzorów umów w wersji anglojęzycznej i w wersji polskiej

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe, pisanie umów


2010-05-19 10:50
 Oceń wpis
   
Jak wykorzystać prawne instrumenty do usprawniania działalność organów spółki?

Nadzorowanie właściwego przepływu informacji oraz dokumentów. Sporządzanie umów, komunikacja między organami spółki oraz poszczególnymi, strategicznymi działami firmy. Przygotowanie posiedzeń i sporządzanie protokołów to jedne z wielu zadań, które spoczywają na asystentach zarządu i rady nadzorczej. Szeroki zakres obowiązków obliguje do posługiwania się wiedzą z różnych obszarów działalności spółki.

Korzyści z udziału:

 • Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie prawa handlowego
 • Poznania szerokiej gamy instrumentów prawnych skutecznie regulujących funkcjonowanie spółek akcyjnych i z o.o.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie najważniejszych dokumentów spółek kapitałowych: statutów, regulaminów, uchwał i protokołów
 • Poszerzenie wiedzy z obszaru umów w obrocie gospodarczym, form ich zawierania, treści, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych drogą elektroniczną
 • Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi sprawozdawczości spółek oraz odpowiedzialności władz spółki

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, asystentka, asystent zarządu, sekratarka, biuro zarzadu


2010-05-19 10:35
 Oceń wpis
   
Optymalizacja - wzrost efektywności - wykorzystanie zasobów

Jak osiągnąć ideał zarządzających firmami produkcyjnymi, aby zminimalizować koszty i zwiększyć wydajność ?

Produkt dostarczony na czas i bez wad - takie wymogi stawia rynek, a zoptymalizowanie kosztów produkcji poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. „Niedociągnięcia" mogą spowodować poważny spadek zainteresowania produktem i ostatecznie wstrzymać sprzedaż. Produkcja zatem stanowi proces szczególnej wagi.

Korzyści z udziału:

 • Wzrost umiejętności planowania i organizowania procesu produkcji
 • Zwiększenie wiedzy w zakresie zarządzania kosztami produkcji oraz metod ich redukcji
 • Wzrost wiedzy w zakresie metod redukcji zapasów magazynowych oraz metod planowania potrzeb materiałowych
 • Pogłębienie informacji w obszarze metodyki LEAN
 • Poszerzenie umiejętności organizacji i planowania zaopatrzenia materiałowego

WIĘCEJ

Tagi: produkcja, optymalizacja, langas group, szkolenia otwarte, koszty produkcji


2010-05-19 10:22
 Oceń wpis
   
Standardy pracy - najnowsze orzecznictwo, najskuteczniejsze praktyki

Przedstawiając międzynarodowe standardy pracy Szefów, Dyrektorów, Kierowników Biur Zarządu, najnowsze orzecznictwo sądowe, najbardziej kluczowe kwestie obsługi prawnej, dokonamy obszernej analizy przypadków istotnych z Puntu widzenia organów zarządczych i nadzorczych spółki.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jaki jest wpływ powzięcia uchwały dotyczącej absolutorium po upływie terminu o którym mowa w KSH na ważność tej uchwały?
 • Jaki przyjąć tryb ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej absolutorium powziętej „po terminie”?
 • Jakie pojawiają się obecnie działania na szkodę spółki w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego?
 • Co zawiera najnowszy projekt ustawy
 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo organom zarządczym i nadzorczym spółki
 • Jakie są środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
 • Jak stworzyć dobry system pełnomocnictw w firmie
 • Czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? Rodzaje opinii biegłego rewidenta
 • Czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to gdzie i w jakich przypadkach
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szef biura, kierownik biura, dyrektor biura


2010-05-19 10:08
 Oceń wpis
   
Jak tworzyć i interpretować informacje finansowe w języku angielskim?

Korzyści z udziału

 • Usprawnienie przeprowadzania analizy sprawozdań i raportów finansowych w języku angielskim
 • Przygotowanie do umiejętnego i precyzyjnego tłumaczenia bilansów, przepływów pieniężnych, zestawienia zmian, rachunku zysków i strat
 • Wsparcie w celu zmniejszenia popełnianych błędów w interpretacji dokumentacji finansowej w języku angielskim
 • Możliwość wypracowania sposobu interpretacji informacji finansowej w języku angielskim na potrzeby specyfiki danej branży

  Więcej

 

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenia finansowe, business english, financial english


2010-04-29 13:14
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Poznanie krok po krok, od przygotowania efektywnego wystąpienia, poprzez jego realizację, aż po ocenę końcową
 • Poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz wynikających z tego obszarów do zmiany i rozwoju
 • Poznanie metod poszerzania spektrum własnego głosu oraz wykorzystania komunikacji niewerbalnej
 • Zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia płynnego wystąpienia publicznego poprzez wykorzystanie elementów technik mowy
 • Poznanie zasad radzenia sobie z trudnym audytorium
 • Zdobycie wiedzy na temat prowadzenia uwagi słuchaczy, dobierania właściwej argumentacji i stosowania urozmaiconych metod wystąpień

Więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenie wytąpienia


2010-04-29 13:11
 Oceń wpis
   

W programie:

 • Wrogie przejęcie spółki bez aprobaty Zarządu i Rady Nadzorczej, wbrew części akcjonariatu
 • Odpowiedzialność Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu
 • Kwestionowanie umów opcyjnych, obowiązków informacyjnych oraz odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kiedy zobowiązania spółki stają się zobowiązaniami członka organu zarządzającego
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia
 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
 • Uprawnienia pracodawcy/zarządu w przypadku wykrycia nadużyć
 • Wdrażanie mechanizmów z zakresu zapobiegania nadużyciom
 • Zapobieganie nadużyciom i defraudacjom jako element procesu zapewnienia bezpieczeństwa Członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej
 • Zabezpieczenie interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna

Więcej

Tagi: szkolenia warszawa, langas group, szkolenia otwarte, szkolenie zarząd


2010-04-29 13:07
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Wprowadzenie w nową rolę menedżera zespołu
 • Określenie standardów własnej pracy
 • Nabycie umiejętności definiowania celów, przekazywania zadań, kontrolowania jakości ich wykonania, egzekwowania, motywowania i karania
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie technik zarządzania i doboru członków zespołu
 • Rozwój umiejętności planowania i organizowania własnej pracy

Więcej

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, zarzadzanie zespołem, menedżerskie


2010-04-29 13:04
 Oceń wpis
   

„Z badań wynika, że organizacje nie potrafiące skutecznie zarządzać relacjami ze związkami zawodowymi mają o ponad 50% niższy współczynnik realizacji celów strategicznych”

Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy.

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzanych do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
 • Poznasz procedury zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego i europejskiego w kontekście relacji ze związkami
 • Poznasz najlepsze praktyki przeciwdziałaniu nadużywania przywileju
 • Jaka jest odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Poznasz zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 • Dowiesz się jak prowadzić konsultacje dotyczące konieczności przeprowadzenia zwolnień
 • Poznasz zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
 • Poznasz sposoby współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 • Dowiesz się jaka jest ochrona prawna działaczy związkowych i organizacji

Więcej

Tagi: związki zawodowe, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte


2010-04-29 13:01
 Oceń wpis
   

Po szkoleniu będziesz wiedział:

 • Jak ocenić kondycję spółki w oparciu o przepływy?
 • W jaki sposób przygotować rachunek przepływów pieniężnych?
 • Jak zinterpretować pojawiające się dane w rachunku przepływów?
 • Przygotować rachunek przepływów pieniężnych
 • Zinterpretować pojawiające się w nim dane
 • Ocenić kondycję spółki w oparciu o przepływy

Więcej

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, cash flow, szkolenia finansowe


2010-04-29 12:59
 Oceń wpis
   

Sprawne łączenie, podział i wykupy spółek wymaga interdyscyplinarnego podejścia i praktycznego ujęcia. Prawidłowo przeprowadzona transformacja przedsiębiorstwa, czy dopięta transakcja łączeniowa może znacząco wpłynąć na:

 • uzyskanie korzyści z dużej skali działania,
 • dostęp do nowych rynków zbytu,
 • wzrost efektywności działań, dzięki wykorzystaniu naprawdę dobrych i sprawdzonych produktów, przejętych marek i procesów,
 • stabilność otoczenie organizacyjnego, przyczyniając się do większej odporności na wstrząsy wynikające z załamania się sytuacji w określonym segmencie rynku.

Więcej

Tagi: fuzje, przejęcia, langas group, szkolenia otwarte, łączenie spółek, wykup spółek


2010-04-29 12:56
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Udoskonalenie umiejętność rozpoznawania i stosowania taktyk negocjacyjnych
 • Udoskonalenie kompetencji w zakresie budowania strategii rozmów, przełamywania impasów, obrony ceny w trudnych sytuacjach
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji w tym elementów wywierania wpływu
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania taktyk negocjacyjnych
 • Zmiana tradycyjnego sposobu myślenia o procesie negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach

Więcej

Tagi: langas group, szkolenie negocjacje, techniki negocjacji, szkolania otwarte


2010-04-29 12:52
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Poznasz sposoby ustalania wypłacalności kontrahenta
 • Dowiesz się jak zapewnić firmie najlepsze zabezpieczenie w umowie i kontrakcie?
 • Poznasz przykłady zabezpieczeń w umowach i kontraktach handlowych
 • Poznasz przykłady korzystnych klauzul w umowach i kontraktach handlowych
 • Dowiesz się jak skutecznie rozwiązać lub wypowiedzieć umowę?
 • Dowiesz się czym grozi niezachowanie lojalności w negocjacjach?
 • Poznasz zasady ochrony informacji poufnych a zapisy w umowach i kontraktach
 • Dowiesz się jak wprowadzać zmiany do umowy aktualnie wykonywanej?

Więcej

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe


2010-04-29 12:47
 Oceń wpis
   

W programie:

 • Wykorzystanie Corporate Governance w usprawnieniu pracy Biura Zarządu
 • Zasady funkcjonowania Zarządu i Biura Zarządu wg Corporate Governance
 • Dobre praktyki dotyczące dokumentacji spółki
 • Dobre praktyki organizacji pracy Rady Nadzorczej, walnego zgromadzenia
 • praktyka dokumentacyjna wg Corporate Governance
 • dobre praktyki w sporządzaniu protokołów
 • narzędzia nadzoru w spółkach
 • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej wg KSH i Corporate Governance
 • modele Corporate Governance z perspektywy Biura Zarządu
 • dobre praktyki na polskim rynku
 • zasada "comply or explain"
 • nadzór w spółce wg Corporate Governance

Więcej

Tagi: spółka, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu


2010-04-29 12:43
 Oceń wpis
   
 • jak ustrzec się przed najczęściej popełnianymi błędami w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • jak znajdować rozwiązania gwarantujące optymalną rentowność firmy
 • jak przewidywać, czy firma ma ukryte punkty zapalne osłabiające płynność finansową
 • jak ocenić efektywność działania spółki na podstawie rachunku zysków i strat!
 • jak wyliczać zdolność kredytową firmy na podstawie jej obecnej kondycji
 • jak sprawdzić słuszność finansową decyzji inwestycyjnych
 • w jaki sposób ocenić sprawność zarządzania majątkiem organizacji
 • jak dokonać oceny przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej

Czytaj więcej

 

Tagi: finanse, cashflow, langas group, szkolenia otwarte, Sprawozdania, ocena spółki, szkolenia finanse


2010-03-05 11:58
 Oceń wpis
   

KORZYŚCI

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie sporządzania umów z kontrahentami (dostawcami), umów wynajmu lokalu biurowego oraz ich zabezpieczania
 • Poznanie najbardziej kluczowych zasad związanych z zabezpieczaniem wierzytelności i kontrolowania jej
 • Zdobycie wiedzy w zakresie obiegu dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej, archiwizacji kluczowych dokumentów
 • Poznanie skutecznych rozwiązań optymalizacji zakupów w firmie oraz narzędzi nadzorowania ryzyka związanego z zakupami i sposobu wdrażania tzw. systemu „zdrowych” zakupów

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, dział administracji


2010-03-05 11:52
 Oceń wpis
   

Jaki jest wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa?

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z kluczowymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:
1. Ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
2. Poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
3. Zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
4. Ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte2010-03-05 11:46
 Oceń wpis
   

Jak wykorzystać narzędzia perswazji do osiągania celów biznesowych?
Samo poznanie technik perswazji i wpływu nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu, dlatego warto ćwiczyć!

Podczas warsztatów rozwiniesz swoje umiejętności pod kątem:
1. Rozpoznawania technik manipulacyjnych stosowanych przez innych podczas negocjacji, transakcji zakupu i umiejętności przeciwdziałania im
2. Stosowania komunikacji zorientowanej na osiąganie zamierzonego celu
3. Wykorzystywania funkcji języka polskiego w procesie przekonywania innych i wpływania na procesy decyzyjne
4. Wzmacniania argumentacji przy wykorzystaniu konkretnych elementów mowy ciała
5. Rozpoznawania stanów emocjonalnych i zmierzeń rozmówcy

Korzyści z udziału:
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów wywierania wpływu i technik komunikacji
2. Nabycie umiejętności stosowania wybranych elementów wywierania wpływu i perswazji
3. Możliwość dostosowania poznanych metod komunikacji perswazji do własnych potrzeb
4. Nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi perswazyjnych i wywierania wpływu do osiągania celów firmy

Zajęcia poprowadzi uznany ekspert-praktyk z dziedziny perswazji Tomasz Piotr Sidewicz.

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte
 

Tagi: perswazja, warsztaty, wywieranie wpływu, langas group, szkolenia otwarte


2010-03-05 11:42
 Oceń wpis
   


Podczas szkolenia poznasz:

* Kluczowe zmiany KSH 2009r. istotne dla skutecznego funkcjonowania Biura Zarządu
* 4 nowelizacja KSH w 2008 r. ze szczególnym uwzględnianiem aspektów praktycznych
* Zmiany KSH 2009 i ich wpływ na procedury i pracę Zarządu i Rady Nadzorczej
* Obowiązki biura zarządu i rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego
* Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
* Zwoływanie posiedzeń organów spółki
* Elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
* Sposoby odbywania posiedzeń organów - przebieg posiedzenia krok po kroku
* Zaskarżanie uchwał z posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, WZ/ZW
* Protokołowanie przebiegu posiedzeń
* Podpisywanie, archiwizacja i udostępnianie protokołu z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, WZ/ZW

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: rada nadzorcza, spółka, zarząd, ksh, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szkolenie langas


2010-03-05 11:37
 Oceń wpis
   

Jak dobrze przygotować wniosek aplikacyjny i zwiększyć szanse otrzymania dotacji na inwestycje?
Jeżeli dzięki wsparciu funduszy unijnych chcieliby Państwo rozbudować przedsiębiorstwo, wprowadzić nowe produkty, rozważają rozwój elektronicznego biznesu, czy planują inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym to te warsztaty skierowane są właśnie do Państwa.

Podczas zajęć odpowiemy m. in. na pytania
1. Jak przygotować biznes plan do projektu, na który chcesz uzyskać unijną dotacje?
2. Jak prawidłowo sporządzić i jak ocenić studium wykonalności projektu?
3. Z jakich działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka możesz skorzystać?
4. Jakie są koszty kwalifikowane w projekcie inwestycyjnym?
5. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oraz wymaganą dokumentację?
6. Jak ocenić ryzyko finansowe projektu?

Korzyści z udziału:
1. Zdobycie umiejętności oceny możliwości dofinansowania projektu inwestycyjnego
2. Nabycie wiedzy dotyczącej możliwych działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka skierowanych do przedsiębiorców planujących pozyskanie funduszy unijnych na finansowanie
3. Zdobycie wiedzy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte
 

Tagi: inwestycje, fundusze, fundusze unijne, langas group, szkolenia otwarte


2010-03-05 11:21
 Oceń wpis
   

Właściwe sporządzanie dokumentów spółki wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy prawnej jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania. Specjalnie dla Biura Zarządu stworzyliśmy unikalny 2-dniowy program, który przygotowuje do tworzenia, prowadzenia, aktualizacji dokumentacji wskazując jednocześnie najlepsze praktyki z bogatego doświadczenia ekspertów .

Warsztaty pokazują m in.:
1. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
2. W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
3. Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
4. Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym
5. Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
6. W jaki sposób archiwizować dokumentację
7. Prowadzenie ksiąg udziałów/ksiąg akcyjnych
8. Wprowadzanie zmian do umów spółek
9. Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
10. Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, dokumentacja, tworzenie dokumentów


2010-03-05 11:13
 Oceń wpis
   

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności:
1. Przeprowadzania procesu egzekucyjnego zgodnego z wymogami prawnymi,
2. Podejmowania niezbędnych kroków w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji dłużnika,
3. Prowadzenia egzekucji bez konieczności odwoływania się do organów sądowych jak i z zastosowaniem organów sądowych
4. Poznasz skuteczne zasady prowadzenia mediacji zapewniających dalszą współprace z Klientem
5. Dowiesz się jak napisać umowę mediacyjną
6. Nauczysz się kalkulacji kosztów postępowania egzekucyjnego w zależności od sposobu egzekucji jaki wybierzemy
7. Będziesz potrafił dokonać wyboru optymalnego rodzaju egzekucji dla windykacji firmy lub osoby fizycznej
8. Dowiesz się jak prowadzić skuteczne mediacje w celu odzyskania należności

Zobacz szczegóły

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: windykacja, langas group, szkolenia otwarte, mediacje gospodarcze


2010-03-05 11:08
 Oceń wpis
   

Uczestnicy kursu nabywają, a następnie utrwalają specjalistyczne słownictwo oraz zwroty z zakresu Financial English tak, aby swobodnie komunikować się w swoim w środowisku zawodowym - 

Przed rozpoczęciem kursu kandydaci odbędą krótką rozmowę kwalifikacyjną z lektorem, podczas której zostanie określony poziom zaawansowania, zgodnie z którym każdy uczestnik zostanie przydzielony do odpowiedniej grupy.

Po odbyciu kursu, uczestnicy będą potrafili:
1. Swobodnie porozumiewać się, przy użyciu typowych dla branży finansowej zwrotów
2. Sprawnie przeprowadzić analizę sprawozdań i raportów finansowych w języku angielskim
3. Wziąć udział w dyskusji merytorycznej, dotyczącej finansów firmy w języku angielskim
4. Przeprowadzić prezentację danych finansowych w języku angielskim
5. Uczestniczyć we wszelkich negocjacjach i rozmowach dotyczących tematów finansowych lub z nimi związanych

Więcej informacji

Inne Szkolenia otwarte
 

Tagi: financial english, finance english, kurs financial, szkolenia langas


2010-02-04 15:30
 Oceń wpis
   

Wolność – Samotność – Droga do życiowej i zawodowej satysfakcji

Droga do wolności, życiowej i zawodowej satysfakcji pełna jest pytań i niewiadomych. Kim mamy się stać, czym mamy się dzielić i co stworzyć? Czasem trzeba ujrzeć świat całkiem na nowo, a dopiero gdy podważamy swoje przekonania i uprzedzenia, dochodzi do głosu nasza prawdziwa natura. Zdolność wejścia w konflikt z samym sobą i szeroko kontekstowe widzenie rzeczywistości jest kluczem do osobowości lidera, to najważniejsza umiejętność w skutecznym zarządzaniu zespołem i osiąganiu wysokiego poziomu satysfakcji.

Zapraszamy na piątą już edycję „Leadership dla kobiet” którą poprowadzą nasi trzej najlepsi eksperci. Robert Krool, Lech Dworaczyński i Jacek Rozenek przygotowali nowatorski program, którego główną ideą jest inspiracja, rozwój, osiąganie życiowej i zawodowej satysfakcji.

Trzydniowe intensywne warsztaty przeniosą Cię w świat wiedzy dla nielicznych, poprowadzą Cię drogą pod prąd, drogą do życiowej i zawodowej satysfakcji.

W programie m in.
1. Stymulacja scenariuszy rozwoju sytuacji/rynku a zarządzanie ryzykiem
2. Optymalizacja permanentna wpisana w zakres czynności każdego lidera i menadżera
3. Dlaczego kontrasty wśród przywódców bywają zatrważające?
4. Szeroko kontekstowe widzenie rzeczywistości, jako kluczowa umiejętność lidera
5. Mistyczna droga do życiowej i zawodowej satysfakcji
6. Budowanie skutecznego zespołu i zarządzanie kluczowymi ludźmi
7. Równowaga - budowanie na 4 nogach
8. Silny umysł i silny duch - skąd się bierze duch niezłomny i wiara w sukces?

Zobacz więcej

Tagi: warsztaty, leadership, przywództwo, langas group, szkolenia otwarte, dla Kobiet


2010-02-04 15:27
 Oceń wpis
   

 

Jak prawidłowo szacować wartość spółki w procesie podejmowania decyzji strategicznych?

Umiejętność prawidłowego szacowania wartości przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik w podejmowaniu strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Znajomość i prawidłowe stosowanie metod wyceny spółki jest decydujące w obszarze wyboru projektów inwestycyjnych, źródeł finansowania czy działań w zakresie łączenia lub wykupu firm.

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, wycena spółki, przedsiębiorstw


2010-02-04 15:23
 Oceń wpis
   

 

„Z badań wynika, że organizacje nie potrafiące skutecznie zarządzać relacjami ze związkami zawodowymi mają o ponad 50% niższy współczynnik realizacji celów strategicznych” . Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firm.

Zobacz więcej

Tagi: związki zawodowe, szkolenie, relacje, langas group, szkolenia otwarte, spółka kapitałowa


2010-02-04 15:20
 Oceń wpis
   

Nadzorowanie właściwego przepływu informacji oraz dokumentów, sporządzanie umów, komunikacja między organami spółki oraz poszczególnymi, strategicznymi działami firmy, przygotowanie posiedzeń, sporządzanie protokołów to jedne z wielu zadań, które spoczywają na asystentach zarządu i rady nadzorczej. Szeroki zakres obowiązków obliguje do posługiwania się wiedzą z różnych obszarów działalności spółki.

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, sekretarka, asystentka, asystent zarządu


2010-02-04 15:15
 Oceń wpis
   

Jak tworzyć dokumentację spółki w języku angielskim?

Cele szkolenia:
1. Podniesienie poziomu umiejętności dotyczących języka angielskiego w zakresie pisania i tłumaczenia dokumentów korporacyjnych spółki
2. Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych przy tłumaczeniu i pisaniu dokumentów spółki w języku angielskim
3. Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego tłumaczenia i posługiwania specjalistycznymi prawniczymi wyrażeniami w języku angielskim

Korzyści długofalowe dla organizacji:
1. Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie dokumentacji spółki i jej tłumaczenia w języku angielskim
2. Skrócenie czasu potrzebnego do prawidłowego napisania i przetłumaczenia dokumentacji korporacyjnej
3. Możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez zmniejszenie liczby zleceń wysyłanych do tłumaczenia (biura tłumaczeń)
4. Zmniejszenie kosztów związanych z popełnianymi błędami w dokumentach spółki, opisów do dokumentów i sprawozdań z zebrań zarządu, rady nadzorczej w języku angielskim, ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w dokumentach, umowach, wprowadzania korekt, poprawek, wyjaśnień
5. Zdobycie umiejętności szybkiego i sprawnego analizowania dokumentacji w języku angielskim oraz przygotowywania sprawozdań i raportów dla zarządu lub obcojęzycznych kontrahentów

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, spółki, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, dokumentacja


2010-02-04 14:48
 Oceń wpis
   

Metodologia projektowa jest coraz bardziej popularnym instrumentem stosowanym w wielu gałęziach gospodarki. Nie kwestia mody, ale wymogi biznesowe, przyspieszenie i upraszczanie procesów skłania do poszukiwania rozwiązań właśnie w dziedzinie zarządzania projektami. Coraz częściej też znajomość metodologii i umiejętność jej wykorzystania w praktyce stanowi nie tylko atut pracownika, ale przewagę konkurencyjną i korzyść finansową firmy.

Zobacz więcej

Tagi: organizacja, planowanie, zarządzenie, langas group, szkolenia otwarte, projektem, budżetowanie


2010-02-04 14:26
 Oceń wpis
   

Rekrutacja i selekcja zespołu sprzedażowego to kluczowa umiejętność menedżera, szefa działu sprzedaży.

„Wydarzenie, na które Państwa zapraszamy, prezentuje najskuteczniejsze metody rekrutacji i selekcji zespołów sprzedażowych, są to metody oparte na rewolucyjnych technikach pozwalające na zatrudnianie odpowiednich ludzi, uczą samodzielnego myślenia oraz podejmowania trudnych decyzji” Robert Krool

Seminarium nasycone jest dużą ilością ćwiczeń praktycznych, które podnoszą znacząco jego skuteczność. Przy zachowaniu korelacji systemowej pomiędzy istniejącym w firmie systemem rekrutacji i selekcji kandydatów, a wprowadzonych w praktyce zasad poznanych podczas szkolenia, skuteczność tych procesów jest widoczna już w pierwszym etapie zatrudniania i zwalniania pracowników.

Zobacz więcej

Tagi: sprzedaż, szkolenia, rekrutacja, zarządzanie, selekcja, zarządzanie zespołem, langas group


2010-02-04 14:22
 Oceń wpis
   

To dwudniowy warsztat prezentacji w języku angielskim. Podczas zajęć eksperci wskażą i przećwiczą z uczestnikami niezbędne słownictwo angielskie użyteczne w prezentacji oraz pokażą techniki i metody prezentacji, których zastosowanie zbuduje umiejętność prowadzenia swobodnych i skutecznych prezentacji.

Zobacz więcej

Tagi: prezentacja, szkolenia, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, business english, wystąpienia


2010-02-04 13:53
 Oceń wpis
   

 

Jak poruszać się w świecie biznesu i dyplomacji?
Savoir vivre i protokół dyplomatyczny to dwudniowe warsztaty, których celem jest przekazanie informacji dotyczących zasad właściwego odnalezienia się i zachowania w trakcie oficjalnych spotkań, umiejętności zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniu - http://www.langas.pl/szkolenie/70

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, savoir vivre, protokół, szkolenia zamknięte


2010-02-04 13:46
 Oceń wpis
   

Prawidłowa interpretacja sprawozdań oraz ocena jakości danych pozwala dokonać całościowej oceny sytuacji majątkowej, wypłacalności, rentowności, umożliwia lokalizację występujących w firmie nieprawidłowości. Od umiejętności interpretacji sprawozdań oraz wychwytywania drobnych, ale bardzo ważnych niuansów zależy jakość podejmowanych decyzji menedżerskich i ich wpływ na dalszą kondycję firmy.

Zobacz więcej

Tagi: analiza finansowa, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia finansowe, sprawozdanie


2010-02-04 13:32
 Oceń wpis
   

Jak zbudować efektywny biznes plan i ocenić opłacalność projektu?

Umiejętność zaplanowania efektywnego przedsięwzięcia, kalkulowania ryzyka projektu, prognozowania przepływów pieniężnych z inwestycji zwiększa możliwości zapewnienia rozwoju i zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest przedstawienie metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Zobacz

Tagi: biznes plan, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, ocena inwestycji


2010-02-04 12:20
 Oceń wpis
   

Czy wiesz jak to zrobić?

1.Sposoby ustalania wypłacalności i terminowości płacenia kontrahenta
2.Jak zapewnić firmie najlepsze zabezpieczenie w umowie i kontrakcie?
3.Przykłady zabezpieczeń w umowach i kontraktach handlowych
4.Przykłady korzystnych klauzul w umowach i kontraktach handlowych
5.Jak skutecznie rozwiązać lub wypowiedzieć umowę?
6.Jak przygotować biuro handlowe do zawierania umów?
7.Czym grozi niezachowanie lojalności w negocjacjach?
8.Zasady ochrony informacji poufnych a zapisy w umowach i kontraktach
9.W jaki sposób wprowadzać zmiany do umowy aktualnie wykonywanej?

Zobacz

 

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe, pisanie umów, prawo umów


2010-02-04 12:06
 Oceń wpis
   

To interaktywny warsztat dla kadry menedżerskiej, który ma na celu wsparcie Państwa doświadczenie o metody i techniki usprawniające swobodę w posługiwaniu się zasadami retoryki, psychologii percepcji, wywierania wpływu oraz technikami sprzyjającymi rozwijaniu kreatywności w wystąpieniach publicznych. Zajęcia poprowadzą dwaj znakomici eksperci – Jacek Rozenek oraz Mirosław Oczkoś.

Zobacz

Tagi: prezentacja, autoprezentacja, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, wystąpienia


2010-02-03 10:29
 Oceń wpis
   

Właściwe sporządzanie dokumentów spółki wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy prawnej jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania.

Zobacz jak uchronić się przed najczęściej popełnianymi błędami.

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, dokumentacja spółki, biura zarządu, paweł modzelews


2010-02-03 10:24
 Oceń wpis
   

Jak tworzyć umowy i kontrakty handlowe w języku angielskim zawierające poprawną konstrukcję i uwzględniające specyfikę języka prawniczego?

Zobacz

 

 

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, umowy handlowe, kontrakty handlowe, pisanie umów, prawo umów


2010-02-03 10:15
 Oceń wpis
   

Umiejętność pisania e-maili i telefonowania w języku angielskim są niezbędne w nowoczesnym biurze, a każda asystentka lub sekretarka która chce nazywać siebie prawą ręką szefa, powinna opanować je w najwyższym stopniu. Stałe udoskonalanie tych umiejętności jest zatem fundamentalnym elementem profesjonalnego prowadzenia biura na najwyższym poziomie.

Zobacz

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenie asystentka


2010-02-03 10:11
 Oceń wpis
   

Czy wiesz, że...  prawidłowo przeprowadzona transformacja przedsiębiorstwa, czy dopięta transakcja może znacząco wpłynąć na: uzyskanie korzyści z dużej skali działania, dostęp do nowych rynków zbytu, wzrost efektywności działań, stabilność otoczenie organizacyjnego, większą odporność na wstrząsy wynikające z załamania się sytuacji w określonym segmencie rynku ?

Zobacz jak to zrobić

Tagi: podział, łączenie, langas group, szkolenia otwarte, wykupy spółek, prawo spółek


2010-02-02 20:49
 Oceń wpis
   

Kwalifikacje profesjonalnej sekretarki /asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagające proces zarządzania przełożonego. Co zatem ma największy wpływ na skuteczność na tym stanowisku pracy?

Zobacz

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenie asystentka


2010-02-02 20:41
 Oceń wpis
   

Umiejętność interpretacji i właściwego odczytywania informacji  finansowych w języku angielskim to kluczowa umiejętność strategicznego szczebla zarządzania. Jak tworzyć i interpretować informacje dotyczące: finansów, sprawozdań, podatków, audytów, księgowości, dokumentacji finansowej w języku angielskim?

Zobacz

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenia finansowe, sprawozdanie, business english, financial english


2010-02-02 20:31
 Oceń wpis
   

Jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych? Jak zinterpretować pojawiające się w nim dane? I wreszcie... Jak ocenić kondycję spółki w oparciu o przepływy

Zobacz

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, cash flow, szkolenia finansowe, rachunek przepływów


2010-02-02 20:10
 Oceń wpis
   

Adaptacja do nowego stanowiska to jedno z fundamentalnych wyzwań dla menedżera, ponieważ 100 pierwszych dni to strategiczny czas określania własnej roli w organizacji, poznawania członków zespołu i ustalania zasad współpracy z nimi. Pierwsze trzy miesiące stanowią najważniejszy sprawdzian kompetencji, ale również kończą okres ochronny dla menedżera.

Co czeka startującego menedżera?  Jak powinien zarządzać zespołem i swoim czasem? Jak ustalić reguły współpracy w zespole?  Jak wyznaczać cele i egzekwować realizację zadań?  Jak motywować, a jak karać?

Zobacz

Tagi: menedżer, zarządzanie zespołem, langas group, szkolenia otwarte, młody menedżer


2010-01-22 13:34
 Oceń wpis
   
Co jest potrzebne Tobie, aby przeprowadzić skuteczne negocjacje? Czy jest coś co możesz zmienić, tylko nie wiesz w jaki sposób?

Poznaj 5 skutecznych technik

Tagi: langas group, Negocjacje szkolenie, szkolenie negocjacje, techniki negocjacji, skuteczne negocjacje


2010-01-22 13:31
 Oceń wpis
   

Jakość i tempo działania organów zarządczych i nadzorczych spółki, zależy w dużej mierze od skuteczności i umiejętności organizacyjnych Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Nowoczesne biuro, wykorzystując międzynarodowe standardy pracy, skracając procesy logistyki informacji, kluczowe zasady obsługi klienta wewnętrznego połączone z fachową wiedzą prawną, potrafi w 80-ciu procentach odciążyć pracę organów zarządczych i nadzorczych spółki tak, by mogły skupić się tylko i wyłącznie na realizacji celów organizacji i strategii.

Wspomagając proces rozwoju Państwa i organizacji, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - III Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Przedstawiamy najskuteczniejsze praktyki działania w świetle najnowszego orzecznictwa, międzynarodowe standardy, ale i skuteczne skuteczne rozwiązania - http://www.langas.pl/szkolenie/105

Prelegenci tegorocznej edycji: prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, dr Radosław L. Kwaśnicki, dr Krzysztof Walczak, Robert Krool, dr Adam Chmielewski, Radosław Skiba. Marek Zuber.

Do zobaczenia 25 - 26 marca 2010r. :) Szczegóły - http://www.langas.pl/szkolenie/105

Tagi: spółka, zarząd, langas group, Forum Biura Zarządu, biuro zarządu, spółka kapitałowa


2010-01-08 16:06
 Oceń wpis
   

Pracujemy tylko z najlepszymi ekspertami. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardziej wymagającego partnera, który zapewni jakość swoim Klientom, zawsze i za wszelką cenę.

http://www.langas.pl/szkolenia_otwarte/

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie