2010-05-19 12:23
 Oceń wpis
   
Najnowsze orzecznictwo - optymalizacja procesów - skuteczne rozwiązania

Podczas zajęć omówione zostaną sposoby funkcjonowania organów spółek, prawne modele zarządzania, w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie zwoływania posiedzeń, protokołowania, tworzenia umów, zapewnienia bezpieczeństwa organom spółek.

Korzyści z udziału:

 • Pokazanie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania posiedzeń, sporządzania protokołów, tworzenia umów oraz tworzenia innej dokumentacji
 • Pokazanie nowych rozwiązań , które przyniosły zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w praktyce funkcjonowania spółek
 • Przekazanie wiedzy w zakresie najlepszych, sprawdzonych praktyk prowadzenia Biura Zarządu – w odpowiedzi na wysokie oczekiwania organów spółki
 • Pokazanie efektywnych sposobów budowania bezpieczeństwa organów spółki oraz sprawnego systemu komunikacji miedzy organami

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szef biura, kierownik biura, dyrektor biura


2010-05-19 12:13
 Oceń wpis
   
Nowości w Kodeksie Spółek Handlowych

Znajomość przepisów odnoszących się do funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, stanowi kluczowy obszar wiedzy, dzięki której można skutecznie zabezpieczyć interesy spółki.

 • Dowiesz się jak powinna funkcjonować spółka, zgodnie z KSH
 • Poznasz kluczowe regulacji KSH istotne dla prawidłowego funkcjonowania spółki i organów zarządczych
 • Dowiesz się o istotnych zmianach w KSH
 • Otrzymasz informacje na temat skutecznych rozwiązań w zakresie sprawnego funkcjonowania spółki

WIĘCEJ

Tagi: ksh, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, kodeks spółek, szkolenie KSH


2010-05-19 10:22
 Oceń wpis
   
Standardy pracy - najnowsze orzecznictwo, najskuteczniejsze praktyki

Przedstawiając międzynarodowe standardy pracy Szefów, Dyrektorów, Kierowników Biur Zarządu, najnowsze orzecznictwo sądowe, najbardziej kluczowe kwestie obsługi prawnej, dokonamy obszernej analizy przypadków istotnych z Puntu widzenia organów zarządczych i nadzorczych spółki.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jaki jest wpływ powzięcia uchwały dotyczącej absolutorium po upływie terminu o którym mowa w KSH na ważność tej uchwały?
 • Jaki przyjąć tryb ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej absolutorium powziętej „po terminie”?
 • Jakie pojawiają się obecnie działania na szkodę spółki w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego?
 • Co zawiera najnowszy projekt ustawy
 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo organom zarządczym i nadzorczym spółki
 • Jakie są środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
 • Jak stworzyć dobry system pełnomocnictw w firmie
 • Czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? Rodzaje opinii biegłego rewidenta
 • Czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to gdzie i w jakich przypadkach
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szef biura, kierownik biura, dyrektor biura


2010-04-29 12:47
 Oceń wpis
   

W programie:

 • Wykorzystanie Corporate Governance w usprawnieniu pracy Biura Zarządu
 • Zasady funkcjonowania Zarządu i Biura Zarządu wg Corporate Governance
 • Dobre praktyki dotyczące dokumentacji spółki
 • Dobre praktyki organizacji pracy Rady Nadzorczej, walnego zgromadzenia
 • praktyka dokumentacyjna wg Corporate Governance
 • dobre praktyki w sporządzaniu protokołów
 • narzędzia nadzoru w spółkach
 • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej wg KSH i Corporate Governance
 • modele Corporate Governance z perspektywy Biura Zarządu
 • dobre praktyki na polskim rynku
 • zasada "comply or explain"
 • nadzór w spółce wg Corporate Governance

Więcej

Tagi: spółka, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu


2010-03-05 11:42
 Oceń wpis
   


Podczas szkolenia poznasz:

* Kluczowe zmiany KSH 2009r. istotne dla skutecznego funkcjonowania Biura Zarządu
* 4 nowelizacja KSH w 2008 r. ze szczególnym uwzględnianiem aspektów praktycznych
* Zmiany KSH 2009 i ich wpływ na procedury i pracę Zarządu i Rady Nadzorczej
* Obowiązki biura zarządu i rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego
* Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
* Zwoływanie posiedzeń organów spółki
* Elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
* Sposoby odbywania posiedzeń organów - przebieg posiedzenia krok po kroku
* Zaskarżanie uchwał z posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, WZ/ZW
* Protokołowanie przebiegu posiedzeń
* Podpisywanie, archiwizacja i udostępnianie protokołu z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, WZ/ZW

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: rada nadzorcza, spółka, zarząd, ksh, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szkolenie langas


2010-02-04 15:20
 Oceń wpis
   

Nadzorowanie właściwego przepływu informacji oraz dokumentów, sporządzanie umów, komunikacja między organami spółki oraz poszczególnymi, strategicznymi działami firmy, przygotowanie posiedzeń, sporządzanie protokołów to jedne z wielu zadań, które spoczywają na asystentach zarządu i rady nadzorczej. Szeroki zakres obowiązków obliguje do posługiwania się wiedzą z różnych obszarów działalności spółki.

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, sekretarka, asystentka, asystent zarządu


2010-02-04 15:15
 Oceń wpis
   

Jak tworzyć dokumentację spółki w języku angielskim?

Cele szkolenia:
1. Podniesienie poziomu umiejętności dotyczących języka angielskiego w zakresie pisania i tłumaczenia dokumentów korporacyjnych spółki
2. Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych przy tłumaczeniu i pisaniu dokumentów spółki w języku angielskim
3. Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego tłumaczenia i posługiwania specjalistycznymi prawniczymi wyrażeniami w języku angielskim

Korzyści długofalowe dla organizacji:
1. Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie dokumentacji spółki i jej tłumaczenia w języku angielskim
2. Skrócenie czasu potrzebnego do prawidłowego napisania i przetłumaczenia dokumentacji korporacyjnej
3. Możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez zmniejszenie liczby zleceń wysyłanych do tłumaczenia (biura tłumaczeń)
4. Zmniejszenie kosztów związanych z popełnianymi błędami w dokumentach spółki, opisów do dokumentów i sprawozdań z zebrań zarządu, rady nadzorczej w języku angielskim, ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w dokumentach, umowach, wprowadzania korekt, poprawek, wyjaśnień
5. Zdobycie umiejętności szybkiego i sprawnego analizowania dokumentacji w języku angielskim oraz przygotowywania sprawozdań i raportów dla zarządu lub obcojęzycznych kontrahentów

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, spółki, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, dokumentacja


2010-02-03 10:29
 Oceń wpis
   

Właściwe sporządzanie dokumentów spółki wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy prawnej jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania.

Zobacz jak uchronić się przed najczęściej popełnianymi błędami.

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, dokumentacja spółki, biura zarządu, paweł modzelews


2010-01-29 13:49
 Oceń wpis
   

Dla wszystkich, którzy tam byli i tych, którzy dołączą do uczestników, polecam relację z II Forum Biura Zarządu - kliknij tutaj >>>

Tagi: spółka, zarząd, langas group, Forum Biura Zarządu, biuro zarządu, spółka kapitałowa


2010-01-22 13:31
 Oceń wpis
   

Jakość i tempo działania organów zarządczych i nadzorczych spółki, zależy w dużej mierze od skuteczności i umiejętności organizacyjnych Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Nowoczesne biuro, wykorzystując międzynarodowe standardy pracy, skracając procesy logistyki informacji, kluczowe zasady obsługi klienta wewnętrznego połączone z fachową wiedzą prawną, potrafi w 80-ciu procentach odciążyć pracę organów zarządczych i nadzorczych spółki tak, by mogły skupić się tylko i wyłącznie na realizacji celów organizacji i strategii.

Wspomagając proces rozwoju Państwa i organizacji, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - III Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej. Przedstawiamy najskuteczniejsze praktyki działania w świetle najnowszego orzecznictwa, międzynarodowe standardy, ale i skuteczne skuteczne rozwiązania - http://www.langas.pl/szkolenie/105

Prelegenci tegorocznej edycji: prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, dr Radosław L. Kwaśnicki, dr Krzysztof Walczak, Robert Krool, dr Adam Chmielewski, Radosław Skiba. Marek Zuber.

Do zobaczenia 25 - 26 marca 2010r. :) Szczegóły - http://www.langas.pl/szkolenie/105

Tagi: spółka, zarząd, langas group, Forum Biura Zarządu, biuro zarządu, spółka kapitałowa
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie