2010-05-19 13:00
 Oceń wpis
   
Obsługa organów, obieg dokumentów, umowy, reprezentacja spółki, komunikacja wewnętrzna

Co należy do kluczowych obowiązków asystentów zarządu i rady nadzorczej? Nad jakimi informacjami i dokumentami powinien czuwać asystent? W jaki sposób asystent swoimi działaniami może zapewnić bezpieczne działanie organów spółki? Jak stosować narzędzia prawne usprawniające organizację w Biurze Zarządu? W jaki sposób przygotować projekty uchwał i protokołów na potrzeby zarządu i rady nadzorczej? Jakie są dobre praktyki w stosowaniu najważniejszych aktów prawnych normujących funkcjonowanie firmy? W jaki sposób wprowadzać zmiany i prostować błędy w dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej? Jakie zmiany w KSH są kluczowe dla pracy organów spółek? W jaki sposób usprawniać komunikację pomiędzy kluczowymi działami spółki a zarządem? W jaki sposób asystent budować skuteczny obieg dokumentacji? Jak szybko przygotować spójną i merytoryczną prezentację dla zarządu?

Podczas szkolenia:

 • dowiesz się jak wspierać zarząd i radę nadzorczą w oparciu o aktualne zmiany w KSH
 • poznasz strategię według, których funkcjonują organy spółek z o.o. i akcyjnych
 • zdobędziesz umiejętności sporządzania projektów uchwał i protokółów
 • poznasz zasady organizowania obiegu i przechowywania dokumentów jawnych i niejawnych
 • dowiesz się, które akty prawne stosować w dbaniu o bezpieczeństwo interesów spółki
 • dowiesz się, w jaki sposób przygotować zebranie/posiedzenie na zlecenie zarządu/rady nadzorczej
 • zwiększysz umiejętności komunikacyjne
 • poznasz zasady sporządzania kluczowych prezentacji na zlecenie organów spółki

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, asystentka, asystent zarządu, sekratarka, biuro zarzadu


2010-05-19 11:35
 Oceń wpis
   
Czy wiesz, w jaki sposób tworzyć projekty uchwał, jak protokółować zebrania organów i jak wprowadzać zmiany do regulaminów?

Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz wszystkie istotne kwestie dotyczące protokołowania, uchwał, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, umów i ich aktualizacji, głosowania, przygotowywania dokumentacji na posiedzenia oraz udzielania pełnomocnictw.

Warsztaty koncentrują się na najważniejszych kwestiach dokumentacyjnych:

 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
 • W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
 • Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
 • Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym
 • Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację
 • Prowadzenie ksiąg udziałów / ksiąg akcyjnych
 • Wprowadzanie zmian do umów spółek
 • Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
 • Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

WIĘCEJ

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, dokumentacja spółki, biuro zarzadu, dokumentacja biura


2010-05-19 10:50
 Oceń wpis
   
Jak wykorzystać prawne instrumenty do usprawniania działalność organów spółki?

Nadzorowanie właściwego przepływu informacji oraz dokumentów. Sporządzanie umów, komunikacja między organami spółki oraz poszczególnymi, strategicznymi działami firmy. Przygotowanie posiedzeń i sporządzanie protokołów to jedne z wielu zadań, które spoczywają na asystentach zarządu i rady nadzorczej. Szeroki zakres obowiązków obliguje do posługiwania się wiedzą z różnych obszarów działalności spółki.

Korzyści z udziału:

 • Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie prawa handlowego
 • Poznania szerokiej gamy instrumentów prawnych skutecznie regulujących funkcjonowanie spółek akcyjnych i z o.o.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie najważniejszych dokumentów spółek kapitałowych: statutów, regulaminów, uchwał i protokołów
 • Poszerzenie wiedzy z obszaru umów w obrocie gospodarczym, form ich zawierania, treści, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych drogą elektroniczną
 • Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi sprawozdawczości spółek oraz odpowiedzialności władz spółki

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, asystentka, asystent zarządu, sekratarka, biuro zarzadu
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie