2010-03-05 11:21
 Oceń wpis
   

Właściwe sporządzanie dokumentów spółki wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy prawnej jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania. Specjalnie dla Biura Zarządu stworzyliśmy unikalny 2-dniowy program, który przygotowuje do tworzenia, prowadzenia, aktualizacji dokumentacji wskazując jednocześnie najlepsze praktyki z bogatego doświadczenia ekspertów .

Warsztaty pokazują m in.:
1. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
2. W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
3. Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
4. Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym
5. Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
6. W jaki sposób archiwizować dokumentację
7. Prowadzenie ksiąg udziałów/ksiąg akcyjnych
8. Wprowadzanie zmian do umów spółek
9. Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
10. Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

Zobacz szczegółowe informacje

Inne Szkolenia otwarte

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, dokumentacja, tworzenie dokumentów


2010-02-04 15:15
 Oceń wpis
   

Jak tworzyć dokumentację spółki w języku angielskim?

Cele szkolenia:
1. Podniesienie poziomu umiejętności dotyczących języka angielskiego w zakresie pisania i tłumaczenia dokumentów korporacyjnych spółki
2. Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych przy tłumaczeniu i pisaniu dokumentów spółki w języku angielskim
3. Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego tłumaczenia i posługiwania specjalistycznymi prawniczymi wyrażeniami w języku angielskim

Korzyści długofalowe dla organizacji:
1. Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie dokumentacji spółki i jej tłumaczenia w języku angielskim
2. Skrócenie czasu potrzebnego do prawidłowego napisania i przetłumaczenia dokumentacji korporacyjnej
3. Możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez zmniejszenie liczby zleceń wysyłanych do tłumaczenia (biura tłumaczeń)
4. Zmniejszenie kosztów związanych z popełnianymi błędami w dokumentach spółki, opisów do dokumentów i sprawozdań z zebrań zarządu, rady nadzorczej w języku angielskim, ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w dokumentach, umowach, wprowadzania korekt, poprawek, wyjaśnień
5. Zdobycie umiejętności szybkiego i sprawnego analizowania dokumentacji w języku angielskim oraz przygotowywania sprawozdań i raportów dla zarządu lub obcojęzycznych kontrahentów

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, spółki, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, dokumentacja
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie