2010-05-19 12:23
 Oceń wpis
   
Najnowsze orzecznictwo - optymalizacja procesów - skuteczne rozwiązania

Podczas zajęć omówione zostaną sposoby funkcjonowania organów spółek, prawne modele zarządzania, w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie zwoływania posiedzeń, protokołowania, tworzenia umów, zapewnienia bezpieczeństwa organom spółek.

Korzyści z udziału:

 • Pokazanie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania posiedzeń, sporządzania protokołów, tworzenia umów oraz tworzenia innej dokumentacji
 • Pokazanie nowych rozwiązań , które przyniosły zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w praktyce funkcjonowania spółek
 • Przekazanie wiedzy w zakresie najlepszych, sprawdzonych praktyk prowadzenia Biura Zarządu – w odpowiedzi na wysokie oczekiwania organów spółki
 • Pokazanie efektywnych sposobów budowania bezpieczeństwa organów spółki oraz sprawnego systemu komunikacji miedzy organami

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szef biura, kierownik biura, dyrektor biura


2010-05-19 10:22
 Oceń wpis
   
Standardy pracy - najnowsze orzecznictwo, najskuteczniejsze praktyki

Przedstawiając międzynarodowe standardy pracy Szefów, Dyrektorów, Kierowników Biur Zarządu, najnowsze orzecznictwo sądowe, najbardziej kluczowe kwestie obsługi prawnej, dokonamy obszernej analizy przypadków istotnych z Puntu widzenia organów zarządczych i nadzorczych spółki.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jaki jest wpływ powzięcia uchwały dotyczącej absolutorium po upływie terminu o którym mowa w KSH na ważność tej uchwały?
 • Jaki przyjąć tryb ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej absolutorium powziętej „po terminie”?
 • Jakie pojawiają się obecnie działania na szkodę spółki w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego?
 • Co zawiera najnowszy projekt ustawy
 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo organom zarządczym i nadzorczym spółki
 • Jakie są środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
 • Jak stworzyć dobry system pełnomocnictw w firmie
 • Czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? Rodzaje opinii biegłego rewidenta
 • Czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to gdzie i w jakich przypadkach
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, szef biura, kierownik biura, dyrektor biura
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie