2010-05-19 12:47
 Oceń wpis
   
Kluczowe kompetencje, międzynarodowe standardy pracy

Kwalifikacje profesjonalnej sekretarki / asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagające proces zarządzania przełożonego.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są narzędzia efektywnej komunikacji oraz ich praktyczne zastosowanie
 • Jak organizować spotkania przełożonych?
 • W jaki sposób prowadzić rozmowy z Klientami firmy
 • Jak pracować nad głosem i kulturą słowa?
 • Jak przygotować prezentacje?

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenia wewnętrzne, szkolenie asystentka


2010-05-19 11:53
 Oceń wpis
   
Jak skutecznie dochodzić do porozumienia ze związkami zawodowymi?

Rozmowy ze związkami zawodowymi wymagają specjalnych umiejętności negocjacyjnych, a utrzymanie dobrych relacji i zdolność przekonywania związków są nieodłącznym elementem efektywnego działania spółki. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne szkolenie, nastawione na specyfikę negocjacji ze związkami zawodowymi.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak osiągać zamierzony cel w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • Jak reagować efektywnie, w zależności od przyjętej postawy związków zawodowych
 • Jakie są skuteczne techniki dochodzenia do porozumienia ze związkami
 • Jak podczas negocjacji wykorzystać elementy perswazji, oraz jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi
 • Jak unikać kardynalnych błędów w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • Jak rozpoznać motywy działania związków zawodowych oraz dlaczego rozpoznany motyw działania osłabia negocjacje
 • W jaki sposób zmykać proces negocjacyjny

WIĘCEJ

Tagi: związki zawodowe, negocjacje, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, szkolenie związki


2010-05-19 11:49
 Oceń wpis
   
Jak usprawnić obieg informacji w sekretariacie?

Sekretariat stanowi ogniwo łączące wyższą kadrę menedżerską z czołowymi działami organizacji. Jako kluczowy punkt firmy, w którym zbiegają się sprawy często z odmiennych dziedzin wiedzy, sprawny i szybki przepływ informacji stanowi strategiczny cel działania.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak stosowane są zasady polityki rachunkowej w firmie?
 • Jak akty wewnętrzne regulują funkcjonowanie firmy?
 • Na czym polega obieg wewnętrzny i zewnętrzny dokumentów?
 • Jakie rodzaje umów funkcjonują w obrocie gospodarczym?
 • Jaka jest rola protokołów z posiedzeń?
 • Czym dla organizacji jest sprawozdanie finansowe?
 • Jak zorganizować funkcjonalny obieg dokumentacji?
 • Jak odczytywać bilans?
 • Czym jest rachunek zysków i strat oraz tzw. cash-flow?

WIĘCEJ

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenie sekretarka, szkolenia wewnętrzne, szkolenie asystentka


2010-05-19 11:42
 Oceń wpis
   
Jak zbudować efektywny biznes plan i ocenić opłacalność projektu?

Znajomość metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, są niezbędne menedżerom do podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Analiza strategiczna projektu
 • Analiza finansowa biznes planu, interpretacja danych
 • Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie w projekcie
 • Określenie horyzontu czasowego biznes planu
 • Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
 • Wykonanie części finansowej biznes planu
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym
 • Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

WIĘCEJ

Tagi: inwestycje, projekty, biznes plan, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne


2010-02-04 13:32
 Oceń wpis
   

Jak zbudować efektywny biznes plan i ocenić opłacalność projektu?

Umiejętność zaplanowania efektywnego przedsięwzięcia, kalkulowania ryzyka projektu, prognozowania przepływów pieniężnych z inwestycji zwiększa możliwości zapewnienia rozwoju i zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest przedstawienie metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Zobacz

Tagi: biznes plan, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, ocena inwestycji


2010-02-04 12:06
 Oceń wpis
   

To interaktywny warsztat dla kadry menedżerskiej, który ma na celu wsparcie Państwa doświadczenie o metody i techniki usprawniające swobodę w posługiwaniu się zasadami retoryki, psychologii percepcji, wywierania wpływu oraz technikami sprzyjającymi rozwijaniu kreatywności w wystąpieniach publicznych. Zajęcia poprowadzą dwaj znakomici eksperci – Jacek Rozenek oraz Mirosław Oczkoś.

Zobacz

Tagi: prezentacja, autoprezentacja, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, wystąpienia


2010-02-03 11:42
 Oceń wpis
   

W obecnych czasach, gdy stałe jest tylko to co się zmienia, współcześni Liderzy napotykają na szereg problemów, których rozwiązanie może przesądzić o ich być, albo nie być. Większość tych perturbacji spowodowana jest błędami w sztuce przewodzenia, gdzie kluczem do sukcesu są dziś miękkie umiejętności: samoświadomość, samokontrola, komunikacja, wyczucie sytuacji, drugiego człowieka oraz zarządzanie emocjami.

Jak kierować własnym życiem i przewodzić ludźmi w trudnych czasach? Jak w obliczu nieoczekiwanych zmian, osiągnąć sukces w walce o rynek? Jak stać się prawdziwym autorytetem w grupie i organizacji, nie posługując się formalną pozycją? Wreszcie - Dlaczego Inteligencja emocjonalna w tak poważnym stopniu wpływa na wyniki biznesowe? Jak działają inteligentni emocjonalnie Liderzy i jak brać z nich przykład? Jak - krok po kroku - rozwijać precyzyjnie zdefiniowane kompetencje emocjonalnie inteligentnego, naturalnego przywództwa?

Zobacz pełen artykuł

Tagi: menedżer, szkolenia, zarządzanie zespołem, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne


2010-01-08 16:06
 Oceń wpis
   

Pracujemy tylko z najlepszymi ekspertami. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardziej wymagającego partnera, który zapewni jakość swoim Klientom, zawsze i za wszelką cenę.

http://www.langas.pl/szkolenia_otwarte/

Tagi: langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie